Jäta menüü vahele
27.11.2023

Piibel komi keeles

Komikeelne piibel on valminud ja trükist ilmunud sürjakomi keeles koostöös soomlastega ja Soome kirikuringkondade toel.

piibel komi keeles

Komikeelne piibel on valminud ja trükist ilmunud sürjakomi keeles koostöös soomlastega ja Soome kirikuringkondade toel. Tõlke kallal töötati üle 30 aasta ja peamisteks tõlkijateks olid kolm komi keeleteadlast: Nina Vattuleva, Iraida Popova ja Nadežda Gabova. Piibli esmatrükk on 5000 eksemplari, mis Vattuleva arvates pole kuigi suur, ent entusiastlikumaile lugejaile piisab. Soome poolt osales töös Raili Greidan. Piibli käsikiri läks 21. augustil 2023 Minskisse trükki ja sealt on see nüüd jõudnud tagasi Komimaale.

Tegelikult tõlkis juba nõukogude ajal — aastatel 1935-1981 Komi evangeelse koguduse ehk Komi kiriku asutaja Vassili Popov salaja piiblit ja andis käsikirja ka üle piiblitõlkeinstituudile. Tõlkemeeskond jätkas tema tööd, eesmärgiga luua praegusele põlvkonnale arusaadav tekst. Komi piibel on alles teine ​​piibel, mis on tervikuna ilmunud Venemaa rahvusregiooni emakeeles. Udmurdikeelne piibel valmis esimesena: aastal 2013, permikomi keeles on tõlge teoksil.

Kuigi komi keele tõlkijad on evangeelse luterliku kiriku inimesed, tegid nad tihedat koostööd ka vene õigeusu kirikuga. Õigeusu kirikus on soov omakeelset tegevust toetada väga erinev, olenevalt inimestest. Komi õigeusu kirikut on mõjutanud põline komi (püha isa) Nikolai Razmyslov, kellega tõlkijad pidasid pidevat dialoogi projekti käigus kerkinud küsimuste üle, mis puudutasid komi vaimuliku teksti iseärasusi. Töörühmal on olnud teisigi abilisi, näiteks keeleteadlane Jevgeni Igušev.

Proovitõlkeid testiti suure hulga lugejatega, nagu tavaliselt piiblitõlke puhul. Komikeelse piibli tekste testiti 300 komi abil, kes esindasid laia inimeste spektrit: oli näiteks nii õppinud kui ka vähemharitud komisid, piibli tundjaid ja neid, kes seda esimest korda vaatasid.

Keele seisukohalt on komi piiblil suur tähtsus: sõnavara rikastatakse ja jäädvustatakse ühtede kaante vahele hoolikalt lihvitud tekstikogumikus. Piibli arvukad raamatud on nii teema kui ka sõnavara poolest väga mitmekülgsed ning komi keel rikastub stilistiliselt vaimuliku keelekasutuse kaudu.

Nina Vattuleva räägib piibli tõlkimisest populaarses telesaates Votshakyv.