Jäta menüü vahele
13.01.2022

Mordva vabariik tähistas erilise näitusega oma 92. sünnipäeva

Stendidele on kogutud materjalid Venemaa riigiarhiivist, Venemaa Föderatsiooni kino- ja fotoarhiivist, Mordva Vabariigi riigiarhiivist.


Mordva vabariigis tähistati 10. jaanuaril riigi 92. sünnipäeva. Suuremaid sündmusi sel puhul ei toimunud. Päris märkmatult päev siiski ei möödunud.

2021. aasta sügisel ametisse valitud riigipea Artjom Zdunov õnnitles vabariigi elanikke. Oma kõnes märkis ta, et Mordvamaa ajalugu on olnud lahutamatult seotud kogu Venemaa ajalooga. 1930. aastal moodustatud autonoomia aga aitas tema sõnul kaasa hilisema vabariigi majanduse ja sotsiaalsfääri kujunemisele ning andis võimsa impulsi mordva rahva keelte, eripärase kultuuri ja traditsioonide arendamisele.

Tähtsaimaks aastapäevale pühendatud sündmuseks on Mordva vabariiklikus koduloomuuseumis avatud näitus. Näitusel saab ülevaate, kuidas kujunes mordva – ersa ja mokša – rahva riiklus, kes olid need inimesed, kes seisid autonoomia moodustamise eest, aga ka sellest, kuidas vabariigi ajalugu on integreeritud Venemaa Föderatsiooni ajalooga

Stendidele on kogutud materjalid Venemaa riigiarhiivist, Venemaa Föderatsiooni kino- ja fotoarhiivist, Mordva Vabariigi riigiarhiivist. Need tutvustavad oblasti sümboolikat ja 92. aasta jooksul vabariigi ajaloos toimunud tähtsaimaid sündmusi. 

Mordva riigiarhiivi osakonnajuhataja Natalja Terešina sõnul kõlas mõte mordva rahva riiklusest esimest korda juba 1921. aastal toimunud I ülevenemaalisel mordva rahva kongressil. Varem mordva rahval riiklust polnud, etnilised ersad ja mokšad olid elama asunud üle Venemaa. Esimestel nõukogude võimu aastatel aga tõstatus küsimus mordva rahva autonoomiast.

1928. aasta mais moodustatigi Kesk-Volga krai koosseisus Saranski ringkond, mis hiljem nimetati Mordva ringkonnaks. 10. jaanuaril 1930 aga muudeti ringkond ametlikult autonoomseks oblastiks. See otsus mõjutas ringkonna majanduslikku arengut, mis enne oli võrreldes naaberpiirkondadega maha jäänud. Nii hakati peale autonoomia moodustamist rajama põllumajandus- ja tööstusettevõtteid, külades aga avati koolid, kus toimus õppetöö ersa ja mokša keeles. 

Ühe eraldiseisva osa näitusest moodustavad aga kaasaegsed materjalid, mis tutvustavad 2007. aastal Saranskis toimunud I rahvusvahelist foorumit Шумбрат, Финно-Угрия! (Šumbrat, Fenno-Ugria) ja 2012. aastal samas aset leidnud mordva rahva Venemaaga ühinemise 1000. aastapäeva. Mõlemast sündmusest võttis osa ka Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin