Jäta menüü vahele
16.01.2020

Kuhu kadus õigus õppida karjala keelt?

Vanas Karjala külas Vieljärvis (Vedlozero) asuvas lasteaias Linduine pole juba teist aastat spetsialisti, kes oskaks karjala keelt ja õpetaks seda lastele. Vaatamata Venemaa föderaalsele kui ka põhiseaduslikule õigusele õppida ka emakeelt, ei õpetata selles lasteaias, kus käivad kohalike karjalaste lapsed, karjala keelt.

Lasteaias koondati karjala keele spetsialisti ametikoht. See on toimunud hoolimata asjaolust, et Karjala Vabariigi valitsuse poolt on eraldatud Prääsa rajoonile 1 miljon rubla (u 15 000 eurot) etnilise keskkonna arendamiseks, mille seas on ka karjala keele kursuste korraldamine, samuti tegutseb föderaalne programm „Maakooli õpetaja“, mille raames eraldatakse maale õpetama suunduvatele õpetajatele samuti 1 miljon rubla.

Rajooni võimud põhjendavad koondamist sellega, et vastav ametikoht on vastuolus kohaliku normatiivaktiga ja leiavad, et seda tööd võiksid teha mittetulundusühingud vabatahtlikus korras.  Keeleaktivistid loodavad väga, et Karjala Vabariigi riigipea administratsioon ja haridusministeerium suudavad olukorda Prääsa rahvusrajoonis kontrollida ja taastada Venemaa seadusandlusest tulenev nõue.

Artikli autorid: „Karjala keelele ametlik staatus“ initsiatiivgrupi liikmed

Allika leiab siit.