Jäta menüü vahele
26.02.2018

Ilmus biobibliograafiline kogumik komi keele uurijatest

Komi keele, kirjanduse ja ajaloo instituut avaldas Komi vabariigi rahvuspoliitika ministeeriumi toel biobibliograafilise kogumiku “Komi keele uurijad”. Projekti autor ja teadustoimetaja on instituudi teadur E. Tsõpanov.

Kogumikus on lühikokkuvõtted komi keele uurijatest, alates komi kirjakeele arendajast Permi Stefanist kuni tänapäeva teadlasteni nii Venemaalt kui ka teistest riikidest. See kogumik täiendab olemasolevaid materjale, sealhulgas kolmeköitelist Komi vabariigi entsüklopeediat (1997–2000), komi keele entsüklopeediat (1998) ning instituudi seniseid trükiseid.

Kogumikuga tahetakse anda võimalikult terviklik ülevaade komi keele uurijatest. Autorid loodavad, et see aitab kaasa komi keele ajaloo edasisele uurimisele.

komi

Allikas: Вышел биобиблиографический указатель «Исследователи коми языка» (finugor, 19.02.2018)