Jäta menüü vahele
13.07.2018

Hõimurahvaste programmi teadus- ja kirjandusauhinna konkurss 2018

väike

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja kirjandus- ja rahvusteadusteauhinna 2018. aasta konkursi. 

Rahvusteaduste auhinnale saab konkureerida järgmistes kategooriates:
1.Uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mistahes keeles;
2.  Mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal.

Rahvusteaduste auhinna nominendiks võib olla viimase nelja aasta jooksul (2014−2018) raamatuna avaldatud monograafia, kogumik või koguteos uurali rahvaste rahvusteaduste alalt (ükskõik millises keeles) või mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö (ükskõik millisel erialal).

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. august.

Loe lähemalt SIIT

 

Kirjandusauhinna kategooriad:
1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
2. Ilukirjanduslik luuleteos;
3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat − eelistatud on tõlked uurali keeltest);
4. Lasteraamat;
5. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Kirjandusauhinna nominendiks võib olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, dramaturgiline teos või ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2014−2018) raamatuna avaldatud.

Auhinnafond on 2500 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. september 2018.

Loe lähemalt SIIT

Oleme tänulikud, kui aitate teadet soome-ugri teadlaste ja kirjanike ringkondades levitada.