Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinna konkurss 2017

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja rahvusteaduste auhinna 2017. aasta konkursi uurali põlisrahvaste teadustööde eest.

Rahvusteaduste auhinna kategooriad:
1. Uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mistahes keeles;
2. Mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal.

Rahvusteaduste auhinna nominendiks võib olla viimase nelja aasta jooksul (2013−2016) raamatuna avaldatud monograafia, kogumik või koguteos uurali rahvaste rahvusteaduste alalt (ükskõik millises keeles) või mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö (ükskõik millisel erialal). Auhinna määrab žürii, mis moodustatakse hõimurahvaste programmi esindajatest ja juurdekutsutud ekspertidest. Žürii vaatab rahvusteaduste auhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas.

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot ning mõlemas kategoorias määratakse auhind üldjuhul ühele autorile. Auhind kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

• avaldatud teose kahes eksemplaris;
• 1−2 soovituskirja/eksperdihinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
• avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse; samuti nominendi nimi, sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
• varem avaldatud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 10. septembriks hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141
, Eesti

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata ka e-postiga aadressil kart@fennougria.ee

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email