Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinna konkurss 2018

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja rahvusteaduste auhinna 2018. aasta konkursi uurali põlisrahvaste teadustööde eest.

Rahvusteaduste auhinna kategooriad:
1. Uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mistahes keeles;
2. Mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal.

Rahvusteaduste auhinna nominendiks võib olla viimase nelja aasta jooksul (2014−2018) raamatuna avaldatud monograafia, kogumik või koguteos uurali rahvaste rahvusteaduste alalt (ükskõik millises keeles) või mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö (ükskõik millisel erialal). Auhinna määrab žürii, mis moodustatakse hõimurahvaste programmi esindajatest ja juurdekutsutud ekspertidest. Žürii vaatab rahvusteaduste auhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas.

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot ning mõlemas kategoorias määratakse auhind üldjuhul ühele autorile. Auhind kuulutatakse välja hõimupäeval (oktoobri kolmas laupäev).

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

• avaldatud teose kahes eksemplaris;
• 1−2 soovituskirja/eksperdihinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
• avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse; samuti nominendi nimi, sünnidaatum, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
• varem avaldatud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 15. augustiks hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141
, Eesti
Kärt Summatavet

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata ka e-postiga aadressil kart@fennougria.ee

Auhindadele eelmistelt konkurssidelt edasi kandideerima suunatud auhinna taotlusmaterjale uuesti esitada ei ole vaja. Dokumendid saata ainult uute taotluste esitamisel.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email