Jäta menüü vahele
08.07.2016

Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna konkurss 2016

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2016. aasta kirjandusauhinna konkursi uurali keelkonda kuuluvatele hõimurahvaste kirjanikele ja tõlkijatele.

Auhinnale saab kandideerida järgmistes kategooriates:
1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
2. Ilukirjanduslik luuleteos;
3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat – eelistatud on tõlked uurali keeltest);
4. Lasteraamat;
5. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Kirjandusauhinna nominendiks võib olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, dramaturgiline teos või ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2012-2015) raamatuna avaldatud.

Auhinnafondi suuruseks on 2500 eurot. Žürii otsustab auhindade suuruse, mitu auhinda välja antakse ning millises kategoorias auhind välja anda, millises jätta andmata.

Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb hõimurahvaste programmile saata hiljemalt 1. septembriks 2016.

Auhind kuulutatakse välja 1. novembril udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

 

Teave kirjandusauhinna taotlejatele:

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

1. avaldatud teose kahes eksemplaris;
2. 1–2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
3. avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse, samuti nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber kodus ja tööl, elektronposti aadress;
4. varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Žürii vaatab kirjandusauhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas. Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 1. septembriks hõimurahvaste programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28, Tallinn 10141
, Eesti

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata ka e-postiga aadressil info@fennougria.ee.

Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada arvutiga.

 

Lisateabe saamiseks pöörduda Arvo Valtoni poole – tel. +372 6013074; mob. +372 5110794,
e-post: valton30@hotmail.com.