Jäta menüü vahele
18.10.2016

Hõimurahvaste programm tunnustas rahvusteadlasi

2016. aasta hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhinna uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias pävis vepsa teadlane Irina Vinokurova venekeelse monograafia «Мифология вепсов. Энциклопедия» (“Vepsa mütoloogia. Entsüklopeedia”) eest.

Irina Vinokurova monograafial on nii teaduslik kui ka märgiline tähtsus. Autor on aastakümnete jooksul tegelenud vepsa rahvausundi uurimisega ning monograafia näol on tegemist tema teadustöö olulise kokkuvõttega. Monograafia põhiosale, 369 märksõnaartiklile, eelnevad sissejuhatavad peatükid, mis annavad ülevaate vepslaste ajaloost, keelest ja kultuurist, vepsa usundi uurimisloost ning vepsa mütoloogia põhikomponentidest. Kuuludes sarja “Encyclopaedia of Uralic Mythologies“, järgib monograafia oma ülesehituselt rahvusvahelise sarja formaati. Ilmselt tõlgitakse vepsa mütoloogia entsüklopeedia tulevikus ka inglise keelde, sarnaselt teistele selles sarjas ilmunud Venemaa soome-ugri rahvaste mütoloogiate ülevaadetele. Irina Vinokurova entsüklopeediline teos on oluline ja väljapaistev nii kitsamalt vepsa usundi ja folkloori kui ka rahvusvahelise võrdleva mütoloogia ja usundi vallas.

Uurali keeltes avaldatud teadustöö eest sel aastal auhinda välja ei antud, kuna vastavaid teadustöid konkursile ei saadetud.

Rahvusteaduste auhind anti välja viiendat korda, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali põlisrahvaste teadustöid. Kandideerida sai kahes kategoorias: uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö mistahes keeles ning mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal. Auhinna suurus mõlemas kategoorias oli 1250 eurot. Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid udmurdi, vepsa, saami ja mari teadlased – kokku 12 soome-ugri teadlast.

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind kuulutati välja 15. oktoobril 2016 hõimupäevade rahvusvahelisel konverentsil Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Allikas: Hõimurahvaste programmi sekretariaadi pressiteade

Uudis «Мифология вепсов. Энциклопедия» ilmumisest YouTube’is

encyclopedia_vinokurova_interaktiv_1hõimurahvastepencyclopaedia_of_uralic_mythologies_hoimurahvaste_programm_auhindvepsa_mutoloogia_hoimurahvaste_programm2016