Jäta menüü vahele
17.03.2022

Fenno-Ugria mõistab hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas

Toetudes ÜRO peaassamblees 2. märtsil 2022 vastuvõetud resolutsioonile “Agressioonist Ukraina vastu”, milles mõistetakse hukka Venemaa Föderatsiooni agressioon Ukrainas ja nõutakse selle kohest lõpetamist.

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse

AVALDUS

Lähtudes 10. detsembril 1948 ÜRO peaassamblees vastuvõetud inimõiguste ülddeklaratsioonist,

toetudes 3. detsembril 1992 vastu võetud I soome-ugri rahvaste maailmakongressi dokumendile “Soome-ugri rahvaste koostööpõhimõtete, eesmärkide ja ülesannete deklaratsioon“, kus määratletakse end võrdõiguslike sugulasrahvaste vabatahtliku ühendusena, mis on lülitunud üleeuroopalisse julgeoleku- ja koostööprotsessi ning kus seatakse meie rahvaste koostöö eesmärgiks rahvusvaheliste normide kehtestamine rahvaste enesemääramise õiguse, põlisrahvaste, rahvusvähemuste ja inimõiguste alal,

toetudes ÜRO peaassamblees 2. märtsil 2022 vastuvõetud resolutsioonile “Agressioonist Ukraina vastu”, milles mõistetakse hukka Venemaa Föderatsiooni agressioon Ukrainas ja nõutakse selle kohest lõpetamist,

  • leiame, et Venemaa Föderatsiooni alustatud sõjategevus Ukrainas rikub rahvusvahelise õiguse norme ja on kuritegelik;
  • mõistame hukka Venemaa soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni sõjategevust toetava avalduse 10. märtsist 2022;
  • ei pea võimalikuks koostööd Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastast sõjategevust toetavate soome-ugri rahvaste organisatsioonidega ning üksikisikutega, kuni nad ei loobu oma riigi juhtkonna inimsusevastase tegevuse toetamisest;  
  • kutsume soome-ugri rahvaid pöörduma meie rahvastele igiomaste väärtuste juurde, milles pole kohta sõja ja vägivalla õigustamisele;
  • toetame jätkuvalt soome-ugri rahvaid nende töös rahvuskeelte ja -kultuuride arendamisel;
  • väärtustame soome-ugri rahvaste keeli ja kultuure kui osa meie ühtsest identiteedist.

Vastu võetud Fenno-Ugria Asutuse juhatuse koosolekul 15.03.2022.