Art Leete pälvis Oskar Kallase nimelise stipendiumi

Marje Õunapuu mälestusfondi halduskogu otsustas 2021. aastal määrata Oskar Kallase stipendium Tartu Ülikooli etnoloogiaprofessorile ja kultuuriteaduste instituudi juhatajale Art Leetele loominguliseks ja akadeemiliseks tegevuseks rahvusteaduste ja -kultuuri alal.

Leete on oma uurimistegevuses keskendunud põhjarahvaste ajaloo ja tänapäeva uurimisele. Ta on teinud välitöid Lääne-Siberis ja Komimaal, tema uurimisteemad hõlmavad Siberi põlisrahvaste etnograafilise kirjeldamise ajalugu ja ühiskondlikke muutusi, aga ka hantide, manside, neenetsite ja komide usundit ja jahipidamist. Tal on ilmunud mitmed raamatuid – “Soome-ugri saladused” (2019), “Muutused ja meeleheide: põhjarahvad ja nõukogude võim 1920.-40. aastatel” (2007), “Kazõmi sõda: šamanistliku kultuuri allakäik Lääne-Siberis” (2002). 2016. aastal avanes Art Leete kaaskureerimisel soome-ugri püsinäitus “Uurali kaja” (2016).

Art Leete on halduskogu sõnul pikaajaliselt aidanud Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti ja soome-ugri kultuuride mõtestajana ning olnud aktiivne valdkonna arendaja – ta on uurija ja mõtleja, kes on seisnud inimlikkuse ning loodusläheduse eest.

Stipendiumi saaja tehti teatavaks Eesti Rahva Muuseumi 112. sünnipäeval.

Print Friendly, PDF & Email