Jäta menüü vahele
30.04.2019

Viinis toimus 35. rahvusvaheline soome-ugri tudengite konverents IFUSCO

Eesti delegatsioon IFUSCO 2019. aasta konverentsil

Eelmisel nädalal, 24.-26. aprillil 2019, kogunesid Austrias, Viinis, iga-aastasele IFUSCO konverentsile fennougristikatudengid ja soome-ugri keeli ja kultuure uurivad noored teadlased üle kogu  maailma. Sündmusel osales kokku 130 inimest. 

Konverents oli teadusliku suunitlusega ning seal osalesid ka need tudengid, kes emakeelena kõnelevad teisi keeli, kuid tudeerivad soome-ugri keeli või kultuuri ülikoolis.

IFUSCO konverents on eriline, kuna ettekannete tegijatelt oodatakse alati oma presentatsioonide esitamist nii oma kodukeeles kui ka inglise, vene või saksa keeles ning ettekannete  kokkuvõtteid soovitatakse kirjutada veel mõnes kolmandas soome-ugri keeles. See soodustab soome-ugri keelte omavahelist tundmaõppimist.

Eestist osalesid konverentsil nii eestlastest tudengid ja noorteadlased kui ka HTM Hõimurahvaste programmi toel Eestisse õppima tulnud või siin õppinud soome-ugri ja teiste rahvaste esindajad. Kõik nad esinesid ettekannetega või juhtisid teemablokki. Enamik eestlastest osavõtjad kuuluvad ka Fenno-Ugria Noorte liikmeskonda, kelle eestvedamisel on Eesti noored viimasel ajal IFUSCOl üha agaramalt kaasa löönud.

Fenno-Ugria Noored IFUSCO 2019. aasta konverentsil

Lisaks ettekannetele ja töötubadele kuulub traditsiooniliselt IFUSCO põhiprogrammi ka tutvumisõhtu, kus igal delegatsioonil on võimalus paari lauluga üles astuda. Hollandi-ungari viiuliduo näiteks esitas laulu “Kord läksid kolm sõpra” eesti ja vene keeles ning lisaks veel mitmetes teistes soome-ugri keeltes. Fenno-Ugria Noorte ansambel Kännu Peal Käbi esituses kõlas lisaks eestikeelsele laulule ka oma tõlgitud setokeelse versiooni tuntud laulust “I’m a Believer” (The Monkees).

2019. aasta konverentsi korraldasid Viini Ülikooli soome-ugri uuringute osakonna tudengid ja töötajad. 2020. aastal toimub IFUSCO konverents Lätis, Riias.

Esimene IFUSCO toimus 1984. aastal Saksamaal Göttingenis ja seejärel on see toimunud igal aastal eri Euroopa linnades. 1999. aastal toimus IFUSCO esimest korda Venemaal, Sõktõvkaris.

Kõigi käesoleva aasta ettekannete kokkuvõtetega saab tutvuda siin.

Fotosid ja videosid sündmuselt saab näha siin.

Täiendavaid sündmuse pilte saab vaadata siin.

Kokkuvõtet konverentsist (vene keeles) saab lugeda siin.

Info allikad: www.mariuver.comhttps://ifusco35.univie.ac.at

ja sündmuse sotsiaalmeedia leht www.facebook.com/ifusco2019

Eestlased IFUSCO 2019. aasta konverentsil