Jäta menüü vahele
15.06.2022

Ülevaade: IFUSCO kutsus soome-ugri noored taas kokku

See oli pandeemiajärgse maailma esimene täismõõdus IFUSCO. Kuid ka seekord ei saanud kõik soome-ugri noored füüsiliselt kohal viibida ning konverents korraldati hübriidvormis. Nii said konverentsi töös osaleda ka Venemaa soome-ugri ühiskonna liikmed,

Prahas toimus 37. IFUSCO: osalejate ühispilt.
Anna Kuznetsova 
konvernetsil osalenu

IFUSCO

International Finno-Ugric Students’ Conference ehk rahvusvaheline soome-ugri tudengite konverents on suunatud neile, kes tunnevad huvi soome-ugri või uurali keelte ja rahvaste vastu. IFUSCO toob kokku tudengid erinevatelt erialadelt – keeleteadusest, etnograafiast, folkloristikast, ajaloost, kirjandusest, haridusest ja majandusest. Alates 1984. aastast igal aastal toimuv konverents korraldatakse erinevas kohas. Tartus on see toimunud 1990, 2012, 2018, Tallinnas 2000. Seekord võõrustas noori Tšehhi pealinn.

23.–27. mail toimus Prahas juba 37. korda soome-ugri tudengite konverents. See oli pandeemiajärgse maailma esimene täismõõdus IFUSCO. Kuid ka seekord ei saanud kõik soome-ugri noored füüsiliselt kohal viibida ning konverents korraldati hübriidvormis. Nii said konverentsi töös osaleda ka Venemaa soome-ugri ühiskonna liikmed, kellel on Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas raske viisat saada ning reisida. Suurema osa online-osavõtjatelt oligi just Venemaalt pärit.

Osalejaid oli ühtekokku ligi 80, neist 35 esines konverentsil ka ettekandega. Teemad olid seotud viie sektsiooniga – keel, kultuur, kirjandus, ajalugu ja poliitika. Traditsiooniliselt olid suuremad sektsioonid pühendatud keele ja kultuuri uuringutele, kuna fennougristika keskendab eelkõige neile valdkondadele. Üliõpilased ja noorteadlased rääkisid soome-ugri kultuuridest – nt Kandalaksha karjalaste matusekommetest, udmurdi vaimudest, ersa-mordva pulmaitkudest. Kõneldi ka keeltest – teemadeks keskaegsed vadja etnonüümid, meänkieli ja selle areng – ning ajaloost ja kodanikualgatustest. Muu hulgas saime lähemalt teada Tallinna mari seltsi naiste initsiatiivikusest, Eesti maride ühenduste tegevusest ning Soome Anbur-Seura tööst.

Poliitikast eriti palju ei räägitud, kuid mõned ettekanded oli pühendatud ka sellele. Näiteks kõneldi Venemaa soome-ugri piirkondade keelepoliitikast ning Venemaa Föderatsiooni põhiseaduse uute parandustest, soome-sugu rahvaste vabastamise liidust SOFIN ja suveräänsest Udmurtiast ning ÜRO ja Venemaa vaadetest põlisrahvaste terminile.

Lisaks ettekannetele olid konverentsi kavas ka erinevad arutelud ja töötoad. Meeldejäävad olid soome-ugri koostööd läbi muutuvate aegade käsitlev ümarlaud, vana soome keele etümoloogilise veebisõnastiku esitlus ja mari keele töötuba.

Konverentsi neljanda õhtul oli korraldatud traditsiooniline ugrimugri üritus, kus osavõtjad laulsid laule soome-ugri keeltes. Katka Jagošová laulis laiemalt tuntud soome-ugri laule, Anna Makeev esitas mari tšastuškasid, soome delegaadid Turust laulsid lõõtspilli saatel oma rahvalaule ning Hõimulõimede ansambel Kännu Peal Käbi esitas komi, liivi ja mulgikeelseid laule. Tantsiti ka eesti ja ungari tantse ning lahendati mari mõistatusi.

Järgmine, 38. IFUSCO konverentsi tuleb kokku Soome vanimas linnas Turus. Tähelepanuväärne oli uue toimumiskoha valimisele eelnenud vaikus. Sest kui varasematel aastatel avaldati erinevatel põhjustel soovi korraldada mõni järgmistest konverentsidest Venemaal, siis sel aastal ei võetud seda teemat enam isegi jutuks.