Jäta menüü vahele
04.07.2024

Venemaa fennougristid pidasid konverentsi

Mari Vabariigi pealinnas Joškar-Olas asuvas Mari rahvusteatris toimus 27.-30. juunil VII ülevenemaaline fennougristide konverents „Tänapäeva fennougristika: teadus-ühiskond-kultuur“.

VII Venemaa fennougristide konverents

Kokku võttis suurüritusest osa 300 teadlast 19 Venemaa Föderatsiooni regioonist.

Nagu selliste ürituste puhul ikka algab kõik tervitustest, nii tervitasid teadlasi vabariigi valitsuse juht Juri Zaitsev,  vabariigi seadusandliku kogu spiiker Anatoli Smirnov,  valitsuse juhi esimene asetäitja Jevgeni Kuzmin,  info-, kultuuri- ja rahvuspoliitikaminister Konstantin Ivanov, Joškar-Ola linnapea k.t. Anton Trudinov. Vabariigi juhtkond autasustas paljusid väljapaistvaid fennougriste kõrgete autasude ja tänukirjadega.

Oma tervitused olid konverentsile olid saatnud  Venemaa Föderatsiooni Fennougristide Komitee esimees, akadeemik Anatoli Rakin (komi), Venemaa Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsiooni esimees, Venemaa Föderatsiooninõukogu senaator Pjotr Tultajev ja Soome-Ugri Rahvaste Riikliku kultuurikeskuse juhataja Tatjana Barahova

Järgnenud leinaseisakuga mälestati viie aasta jooksul lahkunud fennougriste.

Plenaaristungil esinesid Mari keele-, kirjanduse ja ajaloo instituudi direktor, filoloogiakandidaat Ljudmila Grigorjeva ettekandega “Moodne fennougristika: saavutused ja uued arenguvektorid”; ülevenemaalise ravim- ja aroomitaimede instituudi nõunik, farmaatsiateaduste doktor, professor Praskovia Mizina ettekandega  “Ametlik meditsiin ja soome-ugri rahvaste traditsioonid ravimtaimede kasutamisel”;  Udmurdi ajaloo-, keele- ja kirjanduse instituudi ajaloo-osakonna juhtivteadur, ajaloodoktor Nadežda Šutova ettekandega “Udmurtide etnogeneesi uurimise väljavaated praegu: allikad, lähenemisviisid, probleemid”; Venemaa teaduste akadeemia korrespondentliige, Venemaa A. Herzeni nim. riikliku pedagoogikaülikooli uurali keelte, rahvaluule ja kirjanduse osakonna juhataja. Sergei  Mõznikov “Mõned aspektid turkismide etümoloogilisest analüüsist soome-ugri keeltes”; Mordva riikliku ülikooli soome-ugri keelte kateedri juhataja, keeleteaduste doktor Juri Antonov ettekandega “Kaasaegse mordva kirjanduse ideoloogiline ja žanriline eripära”.

Seejärel jätkasid konverentsil osalejad oma tööd Mari riikliku ülikooli ruumides toimunud sektsioonides teemadel: “Soome-ugri keelte ja nende murrete ajaloolise ja kaasaegse leksikoloogia aktuaalsed küsimused”, “Soome-ugri keelte morfoloogia ja süntaksi probleemid” , “Soome-ugri rahvaste kirjakeelte ajalugu”, “Folkloor kui etnokultuurilise maailmapildi peegeldus”, “Tänapäeva soome-ugri kirjandusteaduse teoreetilised ja metodoloogilised aspektid”, “Soome-ugri rahvaste ajaloo küsimusi“, „Soome-ugri rahvaste kultuuriruum ja haridus“, „Soome-ugri kirjanduse kunstilise sisu teadusliku mõtestamise kogemus“ jt.

Konverentsi ajal toimus Venemaa Föderatsiooni fennougristide komitee istung, kus valiti organisatsioonile uued juhid ja määrati järgmise konverentsi toimumise paik. Uueks esimeheks valiti Mari keele-, kirjanduse- ja ajalooinstituudi vanemteadur, keeleteadlane Oleg Sergejev . Oleg õppis aastail 1986-1989 Tartu ülikoolis aspirantuuris, ta on akadeemik Paul Ariste üliõpilane. 1990. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis kandidaadiväitekirja teemal „Mari keele käsikirjalised sõnaraamatud XVIII-XIX sajandil“, juhendajad Paul Ariste ja Eduard Vääri. Fennougristide komitee esimehe asetäitjaks valiti aga Mordva riikliku ülikooli keeleteaduskonna dekaan Ivan Rjabov . Järgmine konverents otsustati korraldada viie aasta pärast Saranskis.

Eelmised konverentsid on toimunud Joškar-Olas (1994), Saranskis (2000), Sõktõvkaris (2004), Hantõ-Mansiiskis (2009), Petroskois (Petrozavodsk) 2014, Ižkaris (Iževsk) 2019.

Vaata fotosid Venemaa Föderatsiooni VII fennougristide konverentsist keskkonnas Vkontakte.