Jäta menüü vahele
06.02.2024

Uuendatud saami käräjäte seadus tugevdab saamide enesemääramisõigust

Soome valitsus esitas eelmise aasta detsembris parlamendile ettepaneku muuta saami käräjäid puudutavat seadust. Eesmärk on edendada saamide enesemääramisõiguse realiseerimist ning parandada saamide omavalitsuse ja saami kogude töötingimusi, eriti keele ja kultuuri osas. Ettepanekuga viiakse ellu Petteri Orpo valitsusprogrammi ja see on valminud koostöös saami käräjätega.

saami inimesed

Näiteks vaadatakse üle valijate nimekirja kandmise tingimused. Tulevikus arvestatakse valijate nimekirja puhul ainult hääleõigusega ja saami parlamendivalimistel kandideerimise õigusega, mitte aga sellega, keda saab saamiks pidada. Valijate nimekirja kandmise kriteeriumid vastaksid ka Rootsis ja Norras vastu võetud keelepõhistele lähtekohtadele.
Täiendatakse ka teisi valimisprotseduure, nt. muutes saami ringkonnavalimistel hääletamise lihtsamaks.
Soome põhiseaduse järgi on saamitel oma kodupiirkonnas keele ja kultuuri osas omavalitsus. Saami kogud esindavad saamide rahvast küsimustes, mis kuuluvad nende kohustuste hulka. Kehtiv saami ringkonnaseadus on aastast 1995 ja on aegunud.

Soome on saanud ÜRO inimõigusi jälgivatelt organitelt noomitusi saamide kodaniku- ja poliitiliste õiguste rikkumise eest. Kui ettepanek ellu viiakse, on Soome õigusaktid hinnanguliselt kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguslepingutega ja võtavad arvesse arenguid rahvusvahelise õiguse tasandil.

Uus seadus on tekitanud kriitikat, sest ettepanek jätab jõusse saami käräjäte otsuse jätta saamide valimisnimekirjast välja isikud, keda Soome kõrgeim halduskohus on nimekirja lisanud (erinevad rahvusvähemused nagu metsasaamid jt). Uuest nimekirjast välja jäetud isikute organisatsioonid korraldavad meeleavalduse Helsingis 8. veebruaril uue saami käräjäte seaduse vastu.