Jäta menüü vahele

Eesti–Ungari kultuuri ja koostöö rahvusvaheline seminar

Eesti keele ja kultuuri ning Ungari kultuurisuhete ja koostöövormide rahvusvaheline konverents on pühendatud András Bereczki 60. juubelisünnipäevale.

Budapestis Eötvös Lorándi nimelise ülikooli filosoofiateaduskonna saalis toimuva konverentsi patroon on Eesti Vabariigi suursaadik Ungaris Kristi Karelsohn.
Konverents on jälgitav ka veebis @Teams. Ülekande salvestust saab hiljem vaadata ElteFinnugorTanszek kodulehel.
NB! sõnavõttude kellaajad on Budapesti ajavööndi järgi (Eesti aeg +1 tund)

András Bereczki

… on Budapesti Eötvös Lorándi nimelise ülikooli ungari keeleteaduse ja soome-ugri keelte instituudi fennougristika õppetooli juhataja. Ta õppis samas ajalugu, vene keelt ja kirjandust ning Soome kultuurilugu. Ta on uurinud Eesti ja Soome rahvuspoliitikat ja selle kajastumist Ungaris kahe maailmasõja vahelisel ajajärgul ning kaitsnud sel teemal ka doktoritöö. Eesti-Ungari segaperes pärit András (snd. 03.04.1962) on ühtlasi Eesti Vabariigi aukonsul Ungaris ja Ungari-Eesti Seltsi esimees.

KAVA

10.00‒10.40 Avamine ja tervitussõnavõtud

Dr. Bóna Judit, ELTE filosoofiateaduskonna prodekaan,
proua Kristi Karelsohn, Eesti Vabariigi suursaadik Ungaris, 
Dr. Farkas Tamás, dotsent, Ungari keeleteaduse ja soome-ugri instituudi juhataja,
Dr. Pomozi Péter, dotsent, Dr. Pusztay János prof. emer.

10.40‒11.00 Kristi Karelsohn (Budapest)András Bereczki tegevus Eesti ja Ungari suhete edendamisel (Bereczki András tevékenysége az észt–magyar kapcsolatok elősegítéséért)

11.00‒11.20 Tiiu Tuisk (Tallinn)Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (Az észt nyelv és kultúra egyetemi oktatása küldöldön)

11.00‒11.20 Karl Pajusalu (Tartu)Pärnumaa keelest (Pärnumaa nyelvéről)

11.40‒12.00 Kohvipaus

12.00‒12.15 Urmas Bereczki (Tallinn)Meenutades ”Kalevipoja” tõlkimise aegu (Emlékek a „Kalevipoeg” fordításának idejéről)

12.15‒12.30 Annika Hussar (Tallinn)Üks ilus poisslapse nimi (Egy szép fiúnév)
12.30‒12.45 Kadi Raudalainen (Tallinn)Eestlastest ja ungarlastest soomeugrilises kontekstis (Észtekről és magyarokról finnugor kontextusban)
12.45‒13.00 Anu Kippasto (Helsinki)Kultuurikoostöö ja keeleõpe võiks käia käsikäes (A kulturális együttműködés és a nyelvtanítás egymást segíthetik)
13.00‒13.15 Tiina Rüütmaa (Tallinn)Märkamatu keeleõpe (Észrevétlen nyelvtanulás)
13.15‒13.30 Lea Kreinin (Tallinn)Keeleõppija lugemisvarast: Margus Mustika seiklused said alguse tänu Ungarile (A nyelvtanuló olvasmányairól: Margus Mustikas kalandjainak kezdete Magyarországnak köszönhető)

13.30‒13.45 Kohvipaus

13.45‒14.00 Kreet Paljas (Budapest)Budapesti Eesti Instituut (A budapesti Észt Intézet) 14.00‒14.15 Leila Kimmel (Budapest)ELTE eesti hetked (Észt pillanatok az ELTE-n)
14.15‒14.30 Orsolya Kiss (Tartu)Noored soome-ugri aktivistid Eestis: Fenno-Ugria Noortest MTÜ Hõimulõimedeni (Fiatal finnugor aktivisták Észtországban: a Fenno-Ugria Fiataljaitól a Hõimulõimed [Rokoni szálak] civil szervezetig)
14.30‒14.45 Béla Rideg (Tartu)Andresega Tammsaare radadel (Andresszel Tammsaare ösvényein)

14.45‒16.00 Tõlkijate tutvustus, ilukirjandusliku tõlke näitus, mitteametlik vestlus

19.05.2022
Veebis
11:00-17:00