Jäta menüü vahele
04.03.2022

Soome-Vene Selts võttis seisukoha Ukraina sõja suhtes

Protestiks Venemaa sõjategevuse vastu peatab selts kultuurifoorumi ja sõpruslinnade kongressi ettevalmistused ning vaatab läbi ja lõpetab ka kõik muud Venemaaga seotud rahvusvahelised projektid.

Soome-Vene Selts1 tegi avalduse, milles nõuab Venemaa Föderatsiooni juhtkonnalt sõjalise tegevuse lõpetamist Ukrainas. 2. märtsil otsustas selts oma liikmemaksudest laekunud tuludest annetada Ukraina lastele 10 000 eurot.

Avalduses öeldakse, et käimasolev sõda põhjustab suuri kannatusi, eriti ukrainlastele. Venemaa rünnak on täielikult vastuolus rahvusvahelise õigusega ning Venemaa teavitus oma tegevusest on valelik nii rahvusvahelisel tasandil kui ka oma kodanikele. Sõprusseltsi  mõtteviis põhineb rahul ja piiriülesel koostööl inimeste vahel, seega on Venemaa sõjategevus on täielikult vastuolus Soome-Vene Seltsi väärtustega.

Protestiks Venemaa sõjategevuse vastu peatab Soome-Vene Selts ka Soome-Vene kultuurifoorumi ettevalmistused. Ühtlasi katkestab selts Soome-Vene sõpruslinnade kongressi ettevalmistused. Ühing vaatab läbi ja lõpetab ka kõik muud Venemaaga seotud rahvusvahelised projektid ja tegevused.

Selts keskendub oma tegevuses sõjast põhjustatud inimkannatustele  ja vene rahva sõjavastasele  liikumisele. Lisaks töötatakse rahu nimel Ukrainas. Peetakse ka oluliseks, et vene inimesed ei langeks vihakõne ja süüdistuse objektiks.

1Soome-Vene Selts – kõigile avatud vabaühendus, mis pakub teavet ja võimalusi tutvuda Venemaa mitmekülgse kultuuriga, üheks tegevussuunaks on koostöö soome-ugri rahvastega. Selts on soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee oluline koostööpartner  maailmakongresside korraldamisel. Seltsi eelkäija on 1944. aastal asutatud Soome-Nõukogude Liidu sõprusselts.