Jäta menüü vahele
25.03.2024

Kõikides Sõktõvkari koolides avatakse kadettide klassid

Selle asemel, et teavitada üldsust komi keele klasside avamisest pealinna koolides, teavitas linnavalitsuse pressiosakond hoopis kadetiklasside avamisest kõigis koolides, seda alates 1. septembrist 2024.

sõjalis-patrootlik kasvatus Komimaal

Sõktõvkaris pööratakse suurt tähelepanu laste igakülgsele arengule, sealhulgas isamaalisele kasvatusele, rõhutavad kohalikud haridusjuhid. “Poisid võtavad aktiivselt osa sellele teemale pühendatud üritustest ja mõned on juba otsustanud oma elu siduda tööga meie riigi õiguskaitseasutustes. Seetõttu avatakse igal aastal koolides erineva koolitusprofiiliga kadetiklasse, mida juhendavad linna jõustruktuuride spetsialistid,” märkis  linna haridusjuht Olga Brigida.

Võrreldes eelmise aastaga on kadettide arv kahekordistunud – täna on linnas avatud 36 sellist klassi ja 37 rühma, kus õpib üle 800 lapse, tänavu avatakse aga igas Sõktõvkari koolis kadettide klassid ning luuakse sõjaväelis-patriootilised klubid.

Lisaks toimuvad kõikides klassides mehisuse tunnid ning koolides toimub iganädalane Venemaa lipu heiskamise tseremoonia ja hümni laulmine. Samuti käib töö laste ja noorte aktiivseks kaasamiseks teistesse isamaalistesse liikumistesse, näiteks “Venemaa kotkapojad” ja “Esimeste liikumine”. Patriotismi kasvatamisel mängib olulist rolli sõjalistes erioperatsioonides langenutele mälestustahvlite ja kangelaspinkide paigaldamine koolidesse. Samuti hakatakse 1. septembrist koolinoortele õpetama õppeainet “Elukorralduse ohutuse ja isamaa kaitsmise alused”. Selleks olevat kõikides koolides täielikult uuendatud õppetehnika.

Liikumine „Noorte armee“ kogub erilist populaarsust, sinna kuulub üle 30 tuhande liikme. Siiski soovitakse noorarmeelaste arvu suurendamist. Alates sellest aastast on kavas juurutada täieõiguslikuks  liikmeks vastuvõtmise traditsioon  8. mail, päev enne võidupüha. Sõktõvkari noortekeskuse baasil on aga loodud sõjaline hariduskeskus, kus toimuvad erinevad üritused ja tegevused, mille eesmärk on kasvatada koolinoorte seas patriotismi.

Erilist tähelepanu pööratakse ka kooliruumide kujundamisele. Selle projekti põhieesmärgid: rahvusliku ja kultuurilise identiteedi kujundamine koolinoorte seas, riigi pakutavate võimalustega tutvumine ning lastes kuuluvus- ja vastutustunde kujundamine läbi ühistegevuse. Võimsa riigi kodaniku kasvatamine on koolile tähtis ülesanne.

Seega Venemaa militariseerub kiiresti ja haridussüsteemil on selles väga oluline osa. Süsteem peab kasvatama sõnakuulelikke sõjardeid, keda võimud võivad riigi huvides saata sõdima, kuhu iganes. Selleks aga peab ajupesu algama maast madalast. Praeguseks on sisuliselt jõutud olukorda, kus õpilastest kaks kolmandikku kuulub ühte või teise patriootlikku või poolmilitaarsesse organisatsiooni.