Jäta menüü vahele
29.05.2019

Karjala kaunim küla Kinerma on tuleohus

Venemaa filmikompanii TRITE kavandab Venemaa kaunimaks külaks valitud Kinerma (sm Kinnermäki) küla lähistel  tuletõrjujate kangelaslikku tööd kujutava filmi ”Tuli”  võtteid, mille seas on ka mitmeid tulekahjustseene.

”Filmikompanii esindajad alustasid filmiküla ehitamist Kinerma küla piirist 50 meetri kaugusel asuval sovhoosi põllul, ilma ühtki luba hankimata,” rääkis küla elanik Olga Gokkojeva ajalehele Karjalan Sanomat.

Kinerma elanikele teeb muret see, et juulikuus toimuvad filmivõtted võivad seada ohtu vanade puitehitiste säilimise. Elanikele teadaolevalt kavatsetakse filmi jaoks üles ehitatud küla põletada nii, et selle taustal on näha Kinerma küla. Filmikülast on Kinerma esimese majani vaid 200 meetrit, külal puudub ka veesüsteem.

Pühapäeval kohtusid filmikompanii esindajad külaelanike ja kohaliku omavalitsuse esindajatega. TRITE esindaja väitis, et filmikompanii on hankimas vajalikke lube Karjala eriolukordade ministeeriumilt, kelle järelvalve all filmitakse vaid ühe päeva vältel kõik tulekahjustseenid. Samuti täidetakse ministeeriumi nõuded langetada puid ja kaevata eralduskraav.

Kinerma kuulub Karjala kultuurilooliselt väärtusliku objektina kaitse alla. Praegu on külas 17 elumaja, millest vanimad on ehitatud 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi alguses. Pärast Venemaa kaunima küla tiitli saamist 2016. aastal on turistide arv jõudsasti kasvanud, ulatudes 5000 inimeseni aastas. Kinermad on korduvalt külastanud ka  Eesti turismirühmad. 

Allikas: Karjalan Sanomat