Jäta menüü vahele
01.10.2022

Ižmas toimus regionaalne ühiskondliku liikumise Izvatas X kongress

Komi vabariigi valitsuse pressiteenistuse teatel tehti kokkuvõtteid möödunud nelja aasta tööst ning arutati vahepeal tõstatunud probleeme.

28. septembril toimunud ižmakomide juubelikongressile kogunesid delegaadid nii Komi vabariigi põhjapoolsetest regioonidest, Uhtast ja Sõktõvkarist, kui ka Handi-Mansi ja Jamali-Neenetsi autonoomsetest ringkondadest ja Murmanski oblastist.

Komi vabariigi valitsuse pressiteenistuse teatel tehti kokkuvõtteid möödunud nelja aasta tööst ning arutati vahepeal tõstatunud probleeme.

Delegaate tervitas vabariigi juhi Vladimir Uiba nimel tema esimene asetäitja, komi rahvusest Galina Gabuševa. Oma tervituses peatus ta pikemalt põhjapõdrakasvatusel, märkides, et valitsus on säilitanud kõik põhjapõdrakasvatajatele mõeldud riiklikud subsiidiumid ja neid koguni suurendanud. Näiteks toetus on suurenenud 2,5 korda, ulatudes nüüd 100 miljoni rublani.

Olulise probleemina on nüüdseks lahendunud ka koolilaste transporditeema. Nii lennutatakse juba 2019. aastast kõik kooliealised ižmakomid helikopteriga korrapäraselt internaatkooli ja vaheajaks koju tagasi. Lennud toimuvad Petšorast.

Mitmel pool ižmakomide asualadel on ehitatud uusi lasteaedu ja koole, see on naftakompanii Lukoili ja vabariigi valituse koostöölepingu tulemus. Viimase kolme aasta jooksul on remonditud 55 haridushoonet, 14 haridusasutust on varustatud kaasaegsete arvutite ja projektoritega. Veel on lõppenud nelja velskripunkti ehitus ja asutatud moodulraamatukogu, Vertepi külas on valmimas Rahvatraditsioonide Maja. 

“Ižma rajoon on projektiga “Roheline luht” võitnud agroturismi konkursi, mille tulemusel eraldati rajoonile 7 miljonit rubla. Nelja aasta jooksul on rajoon realiseerinud 82 projekti “Rahva eelarve”, kokku 55 miljoni rubla eest,” tõi Gabuševa oma kõnes ridamisi näiteid.

Lõpetuseks rõhutas ta: “See on väga väike osa valitsuse koostööst teiega, kuid see näitab ühiste jõupingutuste tulemuslikust ižmakomide ja nende ajaloolise elukeskkonna hoidmisel!”

Kas kongressil arutati ka komide rahvusküsimusi, keele ja kultuuriprobleeme, pole teada. Küll aga toimusid kongressil ižmakomide ühiskondliku liikumise Ižvatas nõukogu ja esimehe valimised. Taas valiti esimeheks Irina Koroljova, kes igapäevaselt töötab majandi juhina.  

Ižvatas on ižmakomide huve esindav keskne organisatsioon, mis asutati 1990. aastal. Ižmakomid on põhiliselt Komi Vabariigi põhjaosas elavad komid, kes evivad rändlevat eluviisi .Nad on põhjapõdrakasvatajad ja kauplejad. Võrreldes teiste komidega on nad suhtelised hästi säilitanud oma rahvuskeele, mida tänapäevalgi võib nende rajoonikeskuses Ižmas tänavail kuulda. Ižma elanikest moodustavad ižmakomid enamuse.2010. aasta rahvaloenduse andmeil pidas end ižmakomiks 6420 inimest.