Jäta menüü vahele
25.10.2017

Hõimurahvaste programm tunnustas Venemaa soome-ugri rahvusteadlasi

väike

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2017. aasta rahvusteaduste auhinna uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias udmurdi teadlasele Tatjana Dušenkovale venekeelse monograafia “Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х годов: Очерк поэтической интерпретации” (“Neomütologism 1990ndate keskpaiga udmurdi luules: poeetilise interpretatsiooni põhijooned) eest.

Tegemist on uurimusega udmurdi etnofuturistlikust luulest. Dušenkova teadustöö annab hea sissevaate 1990. aastate udmurdi luule uutesse suundadesse, mis määravad sealse kirjanduse arenguid suurel määral siiani. Autor avab ulatuslikult udmurdi luule uute suundade kunstilist ja teoreetilist tausta, tehes udmurdi luuletajate loomingu ning rahvusvahelise teaduse ja kultuuriloo saavutuste vahel laia  mõtteloolise ringi antiigist tänapäevani. Töö analüüsib udmurdi uuema luule seoseid mütoloogia ja pärimusega laiemalt, tuginedes nii folklooritekstidele kui ka teiste uurijate käsitlustele.

Uurali keeltes avaldatud teadustöö kategoorias peeti rahvusteaduste auhinna vääriliseks komi teadlase Jevgeni Tsõpanovi monograafiat “Вынйöра да мича – миян коми кывным” (“Võimas ja kaunis – meie komi keel”), mis oli kandideerivatest töödest ainuke oma keeles kirjutatud teadustöö. Selles on üldarusaadavalt esitatud tulemused, mida Tsõpanov on saavutanud komi (kirja)keele kaasajastamisel, neologismide loomisel ja muus. Autor on olnud alates 1980ndate lõpust tulihingelisim komi keele puhtuse eest võitleja.

Rahvusteaduste auhind antakse välja kuuendat korda, tunnustamaks viimase kuue aasta jooksul ilmunud uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustöid. Kandideerida saab kahes kategoorias: uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö mistahes keeles ning mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal. Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot. Sel aastal kandideerisid rahvusteaduste auhinnale komi, udmurdi, mari, mordva, neenetsi ja vepsa teadlased – kokku 14 Venemaa soome-ugri teadlast.

Hõimurahvaste programmi sekretariaadi pressiteade 25. oktoobril 2017

Lisateave:
Kärt Summatavet
hõimurahvaste programmi koordinaator
kart@fennougria.ee

Hõimurahvaste programmi logo