Jäta menüü vahele
03.04.2019

Hõimurahvaste programm kuulutab välja Ilmapuu auhinna konkursi

Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja 2019. aasta Ilmapuu auhinna konkursi, tunnustamaks soome-ugri põlisrahva esindajat või inimest, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsima jäämisega. Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval maaentšäüz, mis sel aastal langeb 30. maile.

2500 euro suurune auhind antakse välja kodanikualgatusliku töö eest valdkondades nagu etnokultuuri, keskkonnakaitse, kodu-uurimusliku, etnoajaloo või muu valdkonna projekti käivitamine ja tulemuslik läbiviimine; festivalide ja üritustesarjade korraldamine ning tavade elushoidmine; kohalikule elule ja identiteedile olulise protsessi algatamine, läbiviimine või sellele kaasaaitamine.

Ilmapuu auhinna nominentideks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist ja selle elitaarsetest tippudest kunstides või teaduses.

Preemia määratakse üldjuhul ühele inimesele, kuid erandkorras võib selle saada ka mõneliikmeline töörühm.

Teave Ilmapuu auhinna taotlejatele:

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma (eesti, vene või inglise keeles):

  1. nominendi kontaktandmed: nimi, sünnidaatum, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  2. taotluse koos tegevuse kirjeldusega (milles võiks olla ära märgitud näiteks ürituse eesmärk, sihtgrupp, kaasatud inimeste hulk, tegevuse mõju kohalikule elule jne);
  3. 1–2 soovitus- või toetuskirja;
  4. lisada võib täiendavaid materjale (näiteks ajaleheväljalõikeid jm meediakajastusi, ürituse kava jne).

Täiendavat materjali (fotosid, ajaleheväljalõikeid ja muid pildifaile) palume meili teel mitte saata – need võiks riputada internetti ja saata meile vajaliku internetiaadressi. Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinkirjas.

Taotlused auhinna määramiseks tuleb saata hiljemalt 30. aprilliks hõimurahvaste programmi nõukogule:

Kärt Summatavet
kart@fennougria.ee

või posti teel

HTM hõimurahvaste programmi sekretariaat
Pärnu mnt 28-9, Tallinn 10141, Estonia

Lisainformatsioon:
Madis Arukask
+372 504 5547
madis.arukask@ut.ee