Jäta menüü vahele
17.08.2020

Ave Taaveti reisikiri soome-ugri filmifestivalilt FUFF

Kui sisemine inertsus näib soome-ugri loomingule siiani omane olevat, siis soome-ugri aktivismiga on keerulisemad lood.

FUFF animatsiooni töötuba. Foto: Linda Maria Saar

Animaator ja karikaturist Ave Taavet kirjutas Müürilehes soomeugrilikust aeglusest ja passiivsusest nende produktiivsemas tähenduses, soome-ugri filmifestivali FUFF ja muude taoliste ürituste ülesannetest ja tähtsusest ning Sännas toimunud festivali sündmustest.

Raske öelda, kas müüt soome-ugri passiivsusest on varaste etnograafiliste kirjelduste rudiment või peen eneseiroonia, kuid soome-ugri vaimsusest rääkides on see üks visamaid ning sagedamini esilekerkivaid omadussõnu. Varaste reisikirjanike jaoks oli tegu üheselt negatiivse omadusega, mis progressi ja põhjarahvaste „tsiviliseerimist” pidurdas. Tänapäeval räägitakse aina enam passiivsuse positiivsest potentsiaalist – aeglusest, mis võimaldab rahunemist, loob eeltingimused süvenemiseks ja innovatsiooniks. Passiivsus on kohalolu ilma sekkumiseta, imetlus maailma iseolemise vastu.

Kui sisemine inertsus näib soome-ugri loomingule siiani omane olevat, siis soome-ugri aktivismiga on keerulisemad lood.

Ave Taavet

Festivali raames toimusid mitmed vestlusringid, kus arutleti, kuidas filmitegijad saaksid (keskkonna)aktivistidele abiks olla, kuidas oma tegemistesse enam noori kaasata ning kuidas FUFF oma tegevusega soome-ugri kultuuride säilimisele kaasa saaks aidata. Need on ühed keerulised küsimused. Paljud soomeugrilasi kimbutavad probleemid vajaksid lahendamist riiklikul või ülemaailmsel tasandil ning viimased arengud Venemaal soodustavad pigem soomeugrilaste muutumist rahvariides nukukesteks. Ometi on FUFF ja muud taolised kokkusaamised-üritused olulised tugivõrgustike loomisel ja elus hoidmisel, oma identiteedi teadvustamisel ning isiklike suhete sõlmimisel teiste hõimurahvastega. See takistab probleemidel normaliseerumast ning loob väikerahvaste vahele ühtsustunde, tunde, et ollakse osake suuremast tervikust. FUFFi korraldajate laiem plaan on arendada soomeugrilaste filmiharidust ja rajada Lõuna-Eestisse filmihariduskeskus. Lisaks on korraldatud Venemaal hõimurahvaste juures noortele suunatud töötubasid, kus saab ise filmitegemist katsetada.