Jäta menüü vahele
22.10.2018

Hõimurahvaste programm tunnustas Venemaa soome-ugri rahvusteadlasi

Rahvusteaduste auhind antakse välja seitsmendat korda, tunnustamaks viimase seitsme aasta jooksul ilmunud uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustöid.

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2018. aasta rahvusteaduste auhinna uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias mordva teadlasele Vladimir Abramovile teose eest „Мордовия в 1939-1953 годах“ (Mordva aastatel 1939-1953) eest. Monograafia (207 lk) on pühendatud Mordva ajaloo analüüsimisele Teise maailmasõja algusest Stalini valitsemisperioodi lõpuni.

Uurimuse üldine hoiak on Nõukogude välis- ja sisepoliitika ning Punaarmee sõjaliste soorituste suhtes kriitiline. Võib öelda, et see lähenemisviis on adekvaatne, aus ja ka valus. Allikatena on kasutatud varasemate autorite töid (mis on eriti olulised üldisema Nõukogude ajaloo visandamisel), aga ohtralt ka arhiiviallikad, mis lisavad uurimusele originaalsust. Tsitaadid dokumentidest annavad elava pildi sel ajal Mordva võimusfääris toimunust (laias mõttes – kuni alamastme juhtide ja otsustajateni välja), aga ka igapäevaelust. Monograafias kajastatakse Mordva sõjaaegset ja –järgset elu mitmekesiselt ja nii saab mitte väga paksust uurimusest kompaktse pildi sündmustest ja protsessidest, mis sel ajal antud piirkonnas toimusid. Kokkuvõttes on see väga hea uurimus, mis avardab lugeja teadmiste välja ning paneb mõtlema nii ajaloo kui ka inimlike väärtuste üle.

Uurali keeltes avaldatud teadustöö kategoorias peeti rahvusteaduste auhinna vääriliseks komi teadlasele Anatoli Rakinile teose eest „Вöр-васа олысьяс“. Anatoli Rakini raamatus komi looduse elanikest on üle saja (täpsemalt 113) populaarteadusliku jutu loomadest ja lindudest. Tegu on väga hariva lugemisega, sest lisaks tihedale infole loomade ja lindude elust leidub tähestikujärjekorras paigutatud artiklites loomade erinevaid komikeelseid nimetusi, mida kiputakse unustama või mis ongi juba aktiivsest keelekasutusest kadunud. Nimetuste puhul esitatakse ka vasted sugulaskeeltest või laenuallikas. Tekstid on kirjutatud ladusas komi keeles. Lisaväärtuseks on ka värvifotod loomadest ja lindudest. Raamat on mõeldud väga laiale lugejaskonnale, alates neist, kes alles õpivad komi keeles lugema kuni erialateadlasteni. Anatoli Rakin on rahvusvaheliselt tuntumaid ja tunnustatumaid komi fennougriste. Käesolev monograafia on saanud Komimaal ka aasta parima komikeelse raamatu auhinna.

Rahvusteaduste auhind antakse välja seitsmendat korda, tunnustamaks viimase seitsme aasta jooksul ilmunud uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustöid. Kandideerida saab kahes kategoorias: uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö mistahes keeles ning mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mistahes erialal. Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot. Sel aastal kandideerisid rahvusteaduste auhinnale komi, udmurdi, mari, mordva, neenetsi ja vepsa teadlased – kokku 14 Venemaa soome-ugri teadlast.

Hõimurahvaste programmi rahvusteaduste auhind kuulutatakse välja 2018. aasta hõimupäevade ajal.