Hõimurahvaste programm jagas projektitoetusi

Hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas 14. juuni koosolekul eraldada 2018. aasta teisest jaotusest toetused järgmistele kultuuriprojektidele:   Raivo Ristimäele (Põlva Seto Selts MTÜ) osalemiseks folkloorifestivali „Aken taevasse” ja toidufestivali „Bõg-Bõg” kultuuriprogrammis“ 1 000 eurot. Liivo Niglase (MP DOC OÜ) projektile „Baškortostani…

Leningradi oblastis tähistatakse ingerisoomlaste tähtsaimat peopäeva juhannust

23. juunil toimub Siiverska (Siverski) külas 30. ingerisoomlaste pidu juhannus. Hatsina (Gattšina) rajooni kogunevad ingerisoomlaste folklooriansamblid ja teised rahvakollektiivid. Ljalino aasal toimub ehe traditsioonidel põhinev pidu – kõlavad rahvalaulud, tantsitakse ingerisoomlastele omaseid rahvatantse. Juhannus ehk suvine pööripäev on ingerisoomlastele tähtsaim…

Kolmes Komi vabariigi piirkonnas ei tunnistatud komi keelt emakeelena

Komi vabariigis pole just palju lapsevanemaid, kes sooviksid, et nende lapsed õpiksid komi keelt. Sellistele järeldustele võib tulla andmete põhjal, mille edastas infoagentuurile 7×7 Komi vabariigi haridus-, teadus- ja noorsoopoliitika minister Natalja Mihaltšenko. 2018. aasta kevadel õppis komi keelt kui…

Vene duuma kiitis heaks põlisrahvaste keelte õpet piirava seaduse

Venemaa riigiduuma kiitis eile esimesel lugemisel heaks põlisrahvaste keelte kooliõpet puudutava seaduseelnõu. Selle vastu hääletas 377 saadikust vaid kolm ning üks hääletusleht oli tühi. Uus seadus muudab vähemuskeelte õppimise kooliõpilastele kõigis piirkondades tulevikus vabatahtlikuks. See puudutab Volga regiooni soome-ugri vabariike,…

Ungari riik tunnustas soome-ugri koostöö arendajaid kõrgete autasudega

30. mail andis Ungari suursaadik János Balla Ungari Moskva suursaatkonnas kõrge riikliku autasu soome-ugri koostöö arendajatele senaator Valeri Markovile ja tõlkija Nina Obrezkovale. Valeri Markov, kes esindab Venemaa föderaalnõukogus Komi vabariiki ja on nõukogu teadus-, haridus ja kultuurikomitee liige, pälvis…