Vene duuma kiitis heaks põlisrahvaste keelte õpet piirava seaduse

Venemaa riigiduuma kiitis eile esimesel lugemisel heaks põlisrahvaste keelte kooliõpet puudutava seaduseelnõu. Selle vastu hääletas 377 saadikust vaid kolm ning üks hääletusleht oli tühi.

Uus seadus muudab vähemuskeelte õppimise kooliõpilastele kõigis piirkondades tulevikus vabatahtlikuks. See puudutab Volga regiooni soome-ugri vabariike, aga ka Siberi, Kaukaasia ja Kaug-Ida vabariike ja regioone, kus põlisrahvaste keeltel on seni olnud ametlikult vene keelega samaväärne staatus, ning tekitab rahvuskeelse elanikkonna  seas pahameelt.

 

Eelmisel aastal ütles president Vladimir Putin, et kuigi vähemuskeeltes õppimine on põhiseadusega tagatud õigus, peab selle õiguse kasutamine olema vabatahtlik ja et lapsi ei peaks sundima õppima keeles, mis pole tema emakeel. Viimane kommentaar ei käinud siiski venekeelse õppe kohta, mis on kõigile lastele keelelisest taustast sõltumatult kohustuslik.

Soome kolumnisti, Udmurdi ülikooli soome keele lektori Esa-Pekka Salmineni hinnangul on  Venemaa vähemuskeelte vaenamise taustal hirm, et nende õppimine kahjustab vene keele omandamist. Levinud on eksiarvamus nagu mahuks inimese pähe justkui üksainus keel ning uue keele omandamine surub esimese tagaplaanile. Samas ei kardeta, et vene keelt võiks kahjustada inglise või mõni muu suurem võõrkeel.

 

Allikad:

Delfi

Uusi Suomi

Print Friendly, PDF & Email