Jäta menüü vahele

Soome-ugri rahvad

Vahel mõeldakse soomeugrilastest kõneldes kõiki uurali rahvaid, samojeedid kaasa arvatud.

Kes on soome-ugri rahvad?

Kus nad täpselt elavad?
Soome-ugri rahvaste keelelise suguluse avastas 18. sajandi lõpus ungari õpetlane János Sajnovics. Tänapäevaks on ungari teoloogi üksikutest tähelepanekutest välja kasvanud keeleteaduse haru – fennougristika – laienenud uurali keeleteaduseks ehk uralistikaks, mis haarab enesesse ka samojeedi keeled. Vahel mõeldakse soomeugrilastest kõneldes kõiki uurali rahvaid, samojeedid kaasa arvatud. Uurali keeli kõnelevad rahvad on uuemate andmete ja hüpoteeside järgi Euroopas elanud juba kümmekond aastatuhandet. Veel enne suurt rahvasterändamist kõneldi Ida- ja Kesk-Euroopas peamiselt uurali keeli.