Jäta menüü vahele
rahvusraamatukogu välisfassaad
Foto: wikipedia.org

“Soome-ugri rahvad ja keskkonnaprobleemid”

Hõimupäevade konverents
Koostöös Eesti Rohelise Liikumisega

Korraldaja: Fenno-Ugria Asutus koostöös Eesti Rohelise Liikumisega. 
Töökeeled: eesti, inglise ja vene keel.
Ülekanne ja salvestus: MIND media. Eesti Rahvusraamatukogu väikses konverentsisaalis toimuv konverents on jälgitav ka ERRi teadusportaalis Novaator ning huvilised saavad konverentsil osalejatele küsimusi esitada!
TASUTA!
12.00 Tervitused
12.15 – 13.00 I Kliimasoojenemine ja keskkonna kaitse
  • Moderaator Peep Mardiste, Eesti Roheline Liikumine
  • Polina Šulbajeva – ÜRO põlisrahvaste  bioloogilise mitmekesisuse foorumi liige, Venemaa Föderatsiooni põlisrahvaste koordinaator – Kliimamuutused ja Venemaa põlisrahvad: probleemid ja tegevus
  • Andrei Tentjukov –  Komi Vabariigi Ühiskondliku Koja liige 2018-2021  – Kliimamuutuste jälgimine Komimaal. Komi Vabariigi Ühiskondliku Koja kogemus.
  • Valentina Sovkina – Koola saami raadio direktor – Saami rahva traditsioonilised teadmised ja kliima muutumine Koola poolsaarel.
Arutelu
NB! huvilised saavad konverentsil osalejatele küsimusi esitada!
13.15 – 13.30 kohvipaus 
 13.30 – 14.15 II Keskkond ja majandus 
  • Moderaator Madis Vasser Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige
  • Dmitri Zaitsev – Harakka Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees „Leningradi oblasti põlisrahvad ja tööstus – plussid ja miinused.
  • Markus Kröger – Helsingi ülikooli globaalsete arengu-uuringute kaasprofessor ja Soome teaduste akadeemia liige – Arktika hõivamine ökoloogilise ja kliimakriisi keskel
  • Indrek Vainu – Keskkonnaanalüütik SA Keskkonnateabe Ühendus – Põline tulevik (Väljumine kollapsist)
 14.15 arutelu ja kokkuvõte
NB! huvilised saavad konverentsil osalejatele küsimusi esitada!

15.00 konverentsi lõpp

Hõimupäevad 2021 rahvusvaheline konverents on pühendatud keskkonnaprobleemidele. Kliima soojenemine ja loodusvarade priiskav kasutamine on ülemaailmsed probleemid, mille ees on aga eriti kaitsetud väikesearvulised põlisrahvad. Toimuvad muudatused ei soosi traditsioonilisi majandamisviise, mis omakorda sunnib neid rahvaid liikuma oma põlistelt aladelt linnadesse ja sellega kaasneb probleemide hulk, mille märksõnadeks on alkoholism, õnnetused ja rahvuskeele kadumine.

Kiire linnastumine on tekitanud uue probleemi prügimajanduse valdkonnas. Viimastel aastatel on tekkinud suur oht, et suurlinnad Perm, Peterburi ja Moskva soovivad oma jäätmeid matta asustamata piirkondadesse soome-ugri rahvaste asualadel (näiteks Šiesi prügila Komimaa piiri läheduses). Mida toob see kaasa ja millised on võimalused sellele vastu seista?

Kliimamuutused põhjustavad aina rohkem avariisid piirkondades, mis avati tööstusele 1960-1970-ndatel aastatel. Väga palju sellal rajatud kaevandustest kasutavad amortiseerunud seadmeid ja mis veelgi halvem, need seisavad sulaval igikeltsal. Tulemuseks on tohutud nafta- ja õlireostused, mis on muutnud nii mõnedki järve ja jõed elututeks. Põlisrahvad pole ilmtingimata maavarade ammutamise vastu, kuid küsimus on: kuivõrd on põlisrahvastel õigust ja võimalusi oma huvide eest kaasa rääkida? Kuidas jääda nendes muutuvates oludes põlisrahvastena ellu?

Konverentsil arutlevad nende teemade üle loodus- ja keskkonnakaitseaktivistid ning põlisrahvaste õiguste spetsialistid Eestist, Soomest ja Venemaalt.

Hõimupäevad – milles uba?

Soome-ugri rahvaid tutvustava sündmustesarja keskmes on käesoleval aastal põlisrahvad ja loodus. Filmiprogramm on kinodes, kontserdipiletid on müügil ja näitused vaatamiseks valmis. Jälgi Fenno-ugria kodulehel rohelisi lehekesi🍃 ja leia mahukas programmist just meelepärane sündmus!

14.10.2021
12:00-15:00

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimupäevad🍃2021