Jäta menüü vahele
23.05.2022

Komimaal on alustatud ettevalmistusi komi rahva 1000. aastapäeva tähistamiseks

Suurejooneline tähtpäev saabub 2029. aastal. Ettevalmistuste algusest andis Komi riigijuht teada äsja saja-aastaseks saanud Komimaa koduloolaste seltsi juubelikonverentsil.

Komi riigipea Vladimir Uiba andis vabariigi valitsusele korralduse alustada pidulike sündmuste ettevalmistamist. Vastava otsuse tegi ta laiemalt teatavaks 16. mail toimunud Komimaa uurijate seltsi juubelikonverentsil.

„100-aastaseks saanud Komimaa uurijate selts on peaaegu sama vana kui Komi vabariik ning sel on tohutu tähtsus regiooni ajaloo säilitamisel. Nüüdseks on seltsist saanud võimas koduloolaste liikumine. Tänu meie teadlaste-koduloolaste uurimustele võime öelda, et 21. sajandi alguses täitub 1000 aastat komi rahva formeerumisest. Samal, 2029. aastal möödub ka 650 aastat Komimaa ristiusustamise algusest. Tähtpäevadega seoses andsin vabariigi valitsusele korralduse alustada nende meie rahva ja riigi jaoks tähtsate sündmuse tähistamise ettevalmistamist,” lausus riigipea.

Komimaa uurijate seltsil – oбщества изучения Коми края – on suur teaduslike huvide ring. Teadlased uurivad piirkonna keelt, kultuuri, ajalugu, arheoloogiat, etnograafiat, folkloori, majandust ja loodusressursse. 1920. aastatel tegid uurimistööd enam kui 500 seltsi kuuluvat koduloolast. Parimad ja aktuaalsemad uurimused avaldati ajakirjades “Коми му” ja “Komimaa uurijate seltsi märkmed”. Aegade jooksul on tänu seltsi aktivistidele saanud Sõktõvkari linnamuuseum uued ruumid ja vabariikliku staatuse, on avatud abariigi riiklik arhiiv ning vastu on võetud otsus kunsti-, loodus- ja vaimsete väärtuste kaitsest. Seltsi initsiatiivil asutati Komi keele, kirjanduse ja ajaloo instituut, mis on regiooni esimene humanitaarteaduslik institutsioon.

Juubelikonverentsil esinenud Komi riigipea autasustas seltsi aktiivsemaid liikmeid, andes neile üle tänukirja ning hinnalise kingituse. Tunnustuse pälvis teiste seas näiteks Komimaa uurijate seltsi juhatuse aseesimees, keeleteadlane Aleksei Rassõhajev, kes on ühtlasi rahvusorganisatsiooni Коми войтыр liider.