Jäta menüü vahele
27.09.2022

Ilmus täispikkuses vepsa keelde tõlgitud “Kalevala” 

Karjala–Soome eepos “Kalevala” tõlgiti tervenisti vepsa keelde, selle avaldas Juminkeko fond. Suurteose tõlkimine võttis aega Nina Zaitseval aega kaks aastat.

Juminkeko fond / Юминкеко @VKontakte

Eepose tõlkija Nina Zaitseva on varasemalt tõlkinud vepsa keelde lastele mõeldud Kalevala lühendatud versiooni. Lastele mõeldud teos ilmus 2006. aastal ja seda kasutatakse vepsa keele õpetamisel koolides. 

Juminkeko fondi sõnul võib aastakümneid Karjala keele-, kultuuri- ja ajalooinstituudi juures töötanud Nina Zaitsevat nimetada vepsa kirjakeele emaks, sest ta on olnud tänapäevase vepsa kirjakeele sünni juures. Zaitseva oli ka vepsakeelse ajalehe Kodima esimene peatoimetaja.

Zaitseva on tõlkinud vepsa keelde ka Uue Testamendi. Samuti on ta avaldanud omaloomingulist vepsakeelset luulet ja koostanud vepsa eepose “Virantanaz”. 

Vepslased on väikesearvuline põlisrahvas Venemaa Föderatsioonis, kes elavad põhiliselt Karjalas, Leningradi ja Vologda oblastites. Venemaa 2010. aasta rahvaloenduse andmeil elas seal 5936 vepslast, vepsa keelt valdas 3613 inimest. Veel 2002. aasta rahvaloendusel loendati vepslasi 8240, keelevaldajaid oli 5753. Vepslaste arv väheneb väga kiiresti.