Jäta menüü vahele

Mis on peidus liivi keeles?

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut

Toetavad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital, HTM hõimurahvase programm


Keeleteadlased Tuuli Tuisk ja Miina Norvik tutvustavad oma liiviteemalisi doktoritöid. Tuuli väitekiri on liivi keele hääldusest, selle sarnastest joontest nii teiste soome-ugri keeltega kui ka balti ja skandinaavia keeltega. Miina võrdleb oma doktoritöös tuleviku väljendamist liivi ja teistes läänemeresoome keeltes.

18.04.2018
17:00-18:00

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimuklubi hooaeg 2017/2018