Jäta menüü vahele
17.04.2019

Mari Ušem (Mari Liit) arutab mari rahva arengustrateegiat

Georgi Pirogov. Foto allikas: mariuver.com
Georgi Pirogov. Foto allikas: mariuver.com

29. märtsil toimus ühiskondliku organisatsiooni Mari Ušem (Mari Liit) nõukogu istung, mille käigus määrati kindlaks, kuidas viia läbi 20. aprillil 2019 Marimaa pealinnas Joškar-Olas konverents, kus kavatsetakse arutada mari rahva arengustrateegiat puudutavaid küsimusi. Marimaa naabruses asuvas Tatarstanis töötati taoline arengustrateegia välja riiklikul tasandil ning märtsi lõpus esitleti seda dokumenti ka Joškar-Olas.

Mari ühiskonnategelane ja aktivist Georgi Pirogov arvab, et taolise arengustrateegia väljatöötamine on hädavajalik ka mari rahvale, kuna ilma selleta on olemas küll lühiajalised eesmärgid, kuid puudub arusaam kuidas pikemas perspektiivis vastata mari keele, kultuuri ja rahvuse säilimist puudutavatele väljakutsetele.

Ühest küljest eksisteerib surve integreeruda globaalse maailmaga ja osata selleks ülemaailmseid suhtluskeeli, et olla konkurentsivõimeline pidevalt muutuval tööturul. Teisest küljest on maridel huvi säilitada rahvuse areng. Seetõttu on hädavajalik töötada välja mudel, mis lubaks mõlemat. Seda on aga võimalik teha ainult strateegia abil.

Mari rahva arengustrateegia on Pirogovi sõnul aga midagi muud, kui juba eksisteeriv Marimaa sotsiaal-majanduslik arengustrateegia. Viimatimainitu puudutab kõiki Marimaal elavaid rahvuseid, mitte ainult marilasi. Pirogovi arvates on isegi võimalik, et lähiajal muudetakse Mari Vabariigi administratiivset staatust madalamaks, mis tähendaks väiksemat rahastust ning veelgi raskemat seisu mari rahvusele.

Tema arvates on mari rahva arengustrateegia väljatöötamisel probleemiks vajalike inimeste ja informatsiooni puudumine. Kõigepealt oleks vaja koolitada noortest ja loovatest marilastest puuduolevad spetsialistid. Seejärel oleks vaja uurida mari rahvuse tänapäevast seisukorda kõigis kohtades, kus marilased elavad tihedalt koos: hinnata nende tervislikku seisu, haridustaset, etnokultuurilist potentsiaali ja muud. Lõpuks tuleks koostada raport mari rahvuse olukorrast Venemaal. Kogu see protsess võtab Pirogovi arvates aega aga aastaid.

Artikli allikas mariuver.com

Loe lähemalt SIIN ja SIIN.