Jäta menüü vahele
11.12.2019

Kuidas mari kirjakeele päev sai riiklikuks tähtpäevaks

Akadeemik Paul Ariste õpilane Juri Anduganov

10. detsembril Mari Vabariigi elanikud ja kogu mari maailm tähistavad Mari vabariiklikku tähtpäeva – Mari keele päeva (Marij tiište ketse). Tänu kellele aga tähistame mari kirjakeele päeva kui riiklikku tähtpäeva.

1775. aastal ilmus Sankt-Peterburis esimene mari keele grammatika nimetusega „Kirjutised, mis kuuluvad tšeremissi grammatika juurde“

Pidades silmas, millist kaalu omas grammatika mari kirjakeele arendamises, otsustas Mari ušemi kongress 1990-ndal aastal kuulutada mari grammatika ilmumise päeva – 10.detsembri,  mari kirjakeele päevaks – marij tiište ketse. Sellest ajast hakkas maride üldsus seda päeva tähistama, maride kultuurieluski omandas päev tähtsa koha. Paraku polnud tal riikliku tähtpäeva staatust.

27. oktoobril 1998. aastal pöördus Mari riikliku ülikooli soome-ugri keelte kateedri juhataja. keeleteaduste doktor Juri Anduganov kateedri nimel Mari Vabariigi presidendi Vjatšeslav Kislitsõni poole palvega anda mari kirjakeele päevale riikliku tähtpäeva staatus.

28. novembril 1998. aastal kirjutas president Kislitsõn alla korralduse Nr 302 „Mari kirjakeele päevast“. Selles on öeldud:

Võttes arvesse esimese mari keele grammatika ilmumise ajaloolist tähendust mari kirjakeele kujunemises, otsustan:

  1. Kuulutada välja mari kirjakeel päev – Marij tište ketse ja tähistada seda iga aasta 10. detsembril.
  2. Käesolev korraldus jõustub alates selle allakirjutamisest.

Artikli allikas: mariuver.com (05.12.2019)