Jäta menüü vahele
24.04.2020

Lahkus isuri etnoloog Olga Konkova

21. aprillil 2020 suri pärast rasket haigust väljapaistev etnograaf, vadjalaste ja isurite eestkõneleja Olga Konkova.

Olga Konkova lõpetas 1980. aastal Leningradi Riikliku Ülikooli nii filoloogia kui ka ajaloo osakonna, spetsialiseerudes rakenduslingvistikale ja arheoloogiale. Kõige rohkem köitis teda arheoloogia, mille tõttu tekkis tal lähem huvi isurite ja vadjalaste vastu. Aspirantuuris õppides keskendus ta etnograafiale ja kaitses 1991. aastal kandidaadiväitekirja teemal „Isurite varasem etniline ajalugu“.

Samal ajal töötas ta Venemaa Etnograafiamuuseumis. Alates 1991. aastast töötas ta Venemaa Teaduste Akadeemia Etnograafia ja Antropoloogia Muuseumis (Kunstkamera) teadurina. Alates 2001. aastast oli ta juhtiv õppejõud Vene Kristliku Akadeemia soome keele ja kultuuri kateedris. 2002. aastast oli ta lisaks Leningradi oblasti põlisrahvaste keskuse direktor. Konkova on olnud ka ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi liige.

Olga Konkova ei olnud kabinetiteadlane: nähes millises olukorras on Leningradi oblasti väikesed soome-ugri rahvad, asus ta aktiivselt korraldama nende rahvaste ühiskondlik-poliitilist elu. 1991. aastast alates oli ta sealse Ingerisoomlaste Liidu liige ja 2000. aastast liidu juhatuse liige. 1994. aastal valiti ta Leningradi oblasti isurite ja vadjalaste seltsi esimeheks,  1996. aastast  esindas ta neid rahvaid juba soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees.

Lisaks organisatsioonide asutamisele pühendus ta isurite ja vadjalaste kultuurielu korraldamisele. Konkova aitas käivitada mitme muuseumi ning laulukoori tegevusi, korraldas festivale ja aitas tähistada rahvuslikke päevi. Lisaks sellele pidas ta arvukalt avalikke loenguid, koostas väikerahvastele mõeldud haridusprogramme, kirjutas nende tutvustamiseks filmistsenaariume ja andis välja trükiseid.

Etnograafina on ta koostanud 21 eelkõige isureid ja vadjalasi tutvustavat teaduslikku monograafiat, mitu õpikut ja arvukalt teaduslikke artikleid.

Kuna Konkova oli väga hinnatud põlisrahvaid tundva ja uuriva spetsialistina, oli ta kaasatud mitmete Venemaa oblastite juhtorganite juures tegutsevate rahvusvähemuste ekspertgruppide ja nõukogude töösse.

Olga Konkova sündis 7. detsembril 1958. aastal Leningradis. Tema isa Igor Konkov oli isur, kuid ema Emma Varbola rahvus pole teada. Ise armastas ta rääkida, et ema poolt on ta eestlane või vadjalane.

Meie jaoks oli Olga Konkova väga teotahteline, abivalmis ja soe inimene, kellel oli palju ideid. Avaldame kaastunnet lahkunu lähedastele, samuti kogu soome-ugri üldsusele.

Fenno-Ugria Asutus

Lugege lähemalt: