Jäta menüü vahele
03.02.2020

Akadeemik Paul Ariste 115

Ariste oli silmapaistev pedagoog: enamik Venemaa soome-ugri rahvaste väljapaistvatest keeleteadlastest-fennougristidest on tema koolitatud.

Täna 115 aastat tagasi sündis Torma kihelkonnas Rääbisel väljapaistev keeleteadlane ja fennougrist Paul Berg, kes alates 1927. aastast kandis nime Ariste.

Paul Ariste (3.02.1905-02.02.1990) õppis Tartu Ülikoolis, kus ta kaitses 1931. aastal magistriväitekirja “Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles”. 1939. aastal lõpetas ta  doktoriõpingud väitekirjaga “Hiiu murrete häälikud”.  1946-1977 oli ta Tartu Ülikooli soome-ugri keelte kateedri juhataja ning pani aluse kaasaegsele fennougristikale Eestis. 1954. aastal nimetati ta akadeemikuks.

Ariste oli silmapaistev pedagoog: enamik Venemaa soome-ugri rahvaste väljapaistvatest keeleteadlastest-fennougristidest on tema koolitatud.  Seetõttu on eestlastel ja Eestil auväärne koht Venemaa soome-ugri rahvaste seas ning Aristet teatakse ja meenutatakse soojalt kuni tänaseni. Lisaks elavatele loengutele ja hoolivale ja oskuslikule juhendamisele oli Ariste äärmiselt produktiivne teadlane, kes on kirjutanud üle 1300 artikli ja u 50 raamatut. Tema meelisteemaks oli vadja keel, aga ka vadja rahvaluule ja etnograafia.

Paul Ariste kohta pakume täiendavaks lugemiseks 1997. aastal Fenno-Ugria 70. sünnipäeva puhul koostatud konverentsikogumikus „Hõimusidemed“ avaldatud Ago Künnapi ja Heljo Rajandi artiklit “Tartu Ülikooli fennougristide kontaktid Venemaa soome-ugri rahvastega”.

5. veebruaril kell 17 toimub Eesti Keele Instituudis Ariste 115. sünniaastapäevale pühendatud hõimuklubi “Paul Ariste ja tema vadja päevikud”, kus peab loengu folklorist ja Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna, kultuuriteaduste instituudi ning eesti ja võrdleva rahvaluule dotsent Ergo-Hart Västrik.