Jäta menüü vahele
17.07.2016

Karjalas keelduti valimisbülletääne rahvuskeeltes trükkimast

Karjala_Valimiskomisjon_logo2012wInitsiatiivgrupi “Karjala keel Karjala Vabariigi ametlikuks keeleks” hinnangul on Karjala Vabariigi valimisseadused vastuolus Venemaa seadusandlusega. Septembris toimuvad Karjala Vabariigis kõigi tasemete võimurganite valimised. Viidates seadusele “Riiklikust toetusest karjala, vepsa ja soome keelele Karjala Vabariigis”soovisid aktivistid, et valimisbülletäänid trükitaks ka nendes keeltes.

Eelpoolnimetatud seaduse 7. peatükis on kirjas, et karjalaste, vepslaste ja soomlaste kompaktse asualal võivad valimisbülletäänidel kasutada ka vastavalt karjala, vepsa ja soome keelt. Karjala keskvalimiskomisjonist selgitati, et seda seadust tuleb vaadata koos teiste seadustega ning Vabariigi valimisseaduses on kirjas, et valimisbülletäänid trükitakse ainult vene keeles. Seega on need seadused omavahel vastuolus ning valimisseadus ühtlasi vastuolus föderaalseadustega “Venemaa Föderatsiooni keeltest” ja “Venemaa kodanike valimisõiguse põhigarantiidest”. Aktivistide sõnul on ametnikud sunnitud rikkuma Venemaa seadusandlust ning selle probleemi peavad kiiremas korras lahendama Karjala Vabariigi duumasaadikud ning vajalikud seadusemuudatused vastu võtma.

Karjala Vabariigis on plaanis muuta põhiseadust ametlike keelte osas. Praegu on ainuke ametlik keel vene keel. Karjala keelt tahetakse muuta ametlikuks keeleks, kuid juunis toimunud istungil ei saadud seadusemuudatusi saadikute puudumise tõttu vastu võtta.