Hõimuklubi 5. detsembril

HÕIMUKLUBI Tähtis päev Kolmapäeval, 5. detsembril kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) Tartu Ülikooli keeleteadlane Heinike Heinsoo on valmis saanud kaks raamatut: ta on  kirjutanud maailma esimese vadjakeelse ilukirjandusliku teose ”Suuri päive” ja koostanud vadjalasi  tutvustava kogumiku…

Rahvusvaheline metsahoolekogu Forest Stewardship Council kuulutati tänavuse aasta Hiie sõbraks

Rahvusvaheline metsahoolekogu sai Hiie sõbra tunnustuse Eesti hiite kaitse alla võtmise eest. Tänavuse aasta Hiie sõbraks kuulutati laupäeval (24.11) rahvusvaheline metsahoolekogu FSC (Forest Stewardship Council). FSC on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas, sh Eestis. FSC…

Tänavu tähistatakse esmakordselt udmurdi keele päeva

27. november on udmurdi keele päev.  27. novembril 2001. aastal kuulutas Udmurdi vabariigi ülemnõukogu udmurdi keele riigikeeleks. Algatuse, see päev udmurdi keelele pühendada, tegid Udmurdi vabariigis ning Moskvas tegutsevad udmurdi ühingud. Seda toetas konverents, mis korraldati tänavu mais Jelabuga linnas seoses…

Laupäeval kuulutatakse ERMis välja tänavune hiie sõber

Laupäeval (24.11) kuulutatakse Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hiie väe sündmusel välja käesoleva aasta hiie sõber. Esmakordselt saab selleks rahvusvaheline organisatsioon. Tänavu üheteistkümnendat korda toimuv tänusündmus algab kell 13 ERMis Jakob Hurda saalis. Kavas on tervitused ja sõnavõtud, Hiite kuvavõistluse…

XII soome-ugri teatrifestivalil Majatul sai peapreemia mari teater

M. Šketani nimelises Mari rahvusteatris Joškar-Olas toimus 14.−18. novembrini XII soome-ugri teatrifestival Majatul, millest võtsid osa soome-ugri rahvusteatrid Karjalast, Udmurtiast, Mordvamaalt, Handi-Mansi autonoomsest piirkonnast, Komimaalt ja Marimaalt. Festivalil esitlesid soome-ugri rahvaste teatrid oma parimaid rahvuskeelseid lavastusi. Festivali fookus oli komöödiažanril,…

Eesti Rahva Muuseumi 61. aastaraamat on pühendatud soome-ugri rahvastele

Ilmunud on ERMi aastaraamat, mis kannab järjekorranumbrit 61 ning on seekord pühendatud soome-ugri rahvastele.   Teadmine keelesugulusest ja enda kuulumisest soome-ugri rahvaste hulka on juba üle saja aasta olnud oluliseks osaks eestlaste rahvuslikust identiteedist ning on seda ka tänapäeval. Samas…

Hõimurahvaste programmi uurimistoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018. a.

Hõimurahvaste programmi uurimistööde projektikonkursi eesmärk on toetada hõimurahvaste ajalooteaduste, arheoloogia, kultuuriuuringute, filoloogia ja lingvistika alast teadus- ja arendustegevust. Taotlus tuleb koostada eesti keeles ja toetuse periood on kuni 2 aastat. Taotluse esitamise tähtaeg on 1. detsember 2018. a. Konkursi tingimused…

Juubeliaasta viib Eesti mütoloogia Jaapanisse

Neljapäeval, 15. novembril avati Jaapanis Okuni pühamus EV100 rahvusvahelisse programmi kuuluv näitus, mille autor on graafik Kaljo Põllu. Eesti Kunstimuuseumi ning Okuni pühamu, Saku* linna ja Saku** Linna Kaasaegse Kunsti Muuseumi koostööna valminud erakordne väljapanek avab sugestiivselt eestlaste esivanemate mütoloogilist…

Joškar-Olas toimub 14.-18. novembrini XII rahvusvaheline soome-ugri teatrifestival Maiatul (Koldetuli)

Marimaal Joškar-Olas, M. Šketani nimelises Mari rahvusteatris toimub 14.-18. novembrini traditsiooniline rahvusvaheline soome-ugri teatrifestival Maiatul. XII korda toimuva festivali fookus on seekord komöödiažanril. Teatrifestival on üks olulisemaid ja järjepidevamaid sündmusi soome-ugri rahvaste kultuurielus, selle eesmärgiks on arendada soome-ugri rahvaste teatrikunsti…

Läti seimis anti vandeid ka liivi ja latgale keeles

Läti seimi avaistungil antud vanded olid lisaks läti keelele ka latgale ja liivi keeles. President Raimonds Vejonis viitas oma kõnes uutele saadikutele kui uue poliitilise kultuuri toojaile. “Kaks kolmandikku parlamenti valitud saadikuist  annab ametivande esimest korda. See loob võimaluse arendada…

Rahvusvahelisel laulu-uurijate konverentsil osalevad ka soome-ugri rahvaste folkloristid ja uurijad

Eesti Kirjandusmuuseumis toimub 7.–9. novembril 2018 konverents „Lauluks vormitud kogemused: laulmistraditsioonide isiklikud ja kogukondlikud tahud“. Rahvusvaheline laulu-uurijate konverents paneb mõtlema, kuidas inimesed tuleksid toime ilma laulmata. Maailma laulmistraditsioonide uurijad käsitlevad laulmise rolli inimese suhtlemises kogukonna ja loodusega, aga ka minevikuga….

Ilmunud on uued vadja raamatud

Teisipäeval, 13. novembril esitletakse Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi kõnekoosolekul uusi vadja-teemalisi väljaandeid „Suuri päive“ ja „Meďďe vaďďa“. Raamatuid tutvustab autor, Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte dotsent Heinike Heinsoo. Teemakohase kavaga esinevad vadja keelt õppivad TÜ üliõpilased. Kõnekoosolek toimub Tartu Ingeri Maja…

Hõimurahvaste programm jagas kirjandusauhindu

Haridus- ja Teadusministeeriumi Hõimurahvaste programm andis koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga kaheteistkümnendat korda välja hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid. Auhinnad anti sel aastal välja kahes kategoorias: ilukirjandusliku luuleteose ja lastekirjanduse kategoorias….