Jäta menüü vahele
07.06.2023

Vene senaator, AFUNi president Pjotr Tultajev: „ Euroopas luuakse radikaalseid organisatsioone, mis tegutsevad Venemaa soome-ugri rahvaste nimel“

19. mail toimus Venemaa Föderatsioon presidendi Vladimir Putini juhtimisel rahvussuhete nõukogu istung, kus arutati Venemaa riikliku rahvuspoliitika strateegiat, uute okupeeritud regioonide integratsiooni Venemaa sotsiaalkultuurilisse ruumi ja muudatusi rahvuspoliitikas, mis on tingitud “välistest ohtudest ja ähvardustest”.

Pjotr Tultajev
Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvaste assotsiatsiooni president Pjotr Tultajev

Istungist võtsid osa Vene Föderatsiooni juhtivad rahvuspoliitika asjatundjad, duumasaadikud, senaatorid (duuma ülemkoja liikmed) ja rahvuslike kultuuriautonoomiate juhid. Arvukate sõnavõtjate seas oli ka Venemaa Föderatsiooni Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsiooni (AFUN) president mokša-mordvalane Pjotr Tultajev, kelle sõnavõtu soome-ugri rahvaid puudutava osa toome lugejateni.

Tultajev märkis, et praegu, mil USA ja tema liitlased, kasutades aktiivselt rahvuste teemat, räägivad avalikult Venemaa lammutamisest, on täiesti põhjendatud rääkida “Venemaa jaoks kõige olulisema väärtuse — rahvustevahelise harmoonia ja ühtsuse kaitsmisest”.

Näiteks soome-ugri rahvaste puhul nähakse “sihipärast tegevust Venemaa riikliku rahvuspoliitika diskrediteerimises”, “rahvuslike meeleolude õhutamiseks”. Tultajevi sõnul luuakse Euroopas USA ja liitlaste abil ning demokraatia sildi all “radikaalseid rahvusorganisatsioone, mis tegutsevad Venemaa soome-ugri rahvaste nimel”. Tultajev märkis, et erinevatel rahvusvahelistel üritustel võib “nende isehakanud organisatsioonide esindajate suust kuulda süüdistusi meie rahvaste õiguste rikkumistes, rahvusliku faktori eitamisest soome-ugri regioonide kaadripoliitikas”. Senaatori sõnul unustavad selliste organisatsioonide esindajad asjaolu, et Venemaa on paljurahvuseline ja positsioneerivad end kui paguluses olevate rahvuskaaslaste huvide eest võitlejad.

Tultajev viitab Otepääl toimunud ersa kongressile (Otepääl toimus 30.09-01.10 2022 ersa rahvuskongress): “Juhtub täiesti absurdset, nagu näiteks 2022. aasta lõpul Eestis toimunud nn rahvuslik rahvakongress, mis tõi kokku umbes 20 delegaati – endisi venelasi ja nüüdseid USA, Ukraina, Eesti kodanikke, kes on ammu oma kodumaa unustanud. Nad vihkavad ja mustavad seda.” Tultajev heitis ka ette, et üritusest võttis osa Eesti Vabariigi välisministeeriumi asekantsler ja teised Eesti võimude esindajad ning et süüdistati Venemaa riigivõimu. Ersa kongressil viibinud “endised Venemaa kodanikud” rääkisid Tultajevi väitel “rahvuslikul alusel loodavast riigist, mis peaks hõlmama Mordva Vabariigi, Tšuvaši Vabariigi, Penza ja Uljanovski oblastid, osa Nižni Novgorodi, Rjazani ja Samaara oblastitest” ja et praegune piirkondade staatus tunnistati ebaseaduslikuks.

Tultajevile teada olevalt on olemas “USA ja teiste lääneriikide poolt väljatöötatud projekt “Vaba Idel-Ural“, mille kohaselt tuleb luua iseseisvad rahvusriigid: Ersa-Mokša liitriik, Tšuvaššia, Mari El, Tatarstan, Baškortostan ja Udmurtia. “Pole lõppenud konfessionaalsete faktorite kasutamine meie rahvaste eraldamiseks, sajandite pikkuse vene ja soome-ugri rahvaste vaimse ühtsuse lõhestamiseks,” märkis Tultajev.

Ta rõõmustas oma sõnavõtus, et “meie rahvad lükkavad tagasi sellised mõtted ja koletuslikud plaanid” ja leidis, et “valitseb arusaam ja teadmine, mida on sajanditega tõestatud, et meie kodumaa on Venemaa, üks ja jagamatu”. Tultajev kinnitas, et “soome-ugri rahvad, nende ühiskondlikud organisatsioonid toetavad teid, Vladimir Vladimirovitš, kui presidenti sõjalise erioperatsiooni läbiviimisel ja teistes meie riigi suveräänsust kaitsvates otsustes.” Tultajev märkis ka, et soome-ugri rahvaste maailmakongressi “liigse politiseeritusse tõttu” pidas Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsioon (AFUN) kongressi tegevuses edasist osalemist kohatuks. Ta kinnitas, et Venemaa soome-ugri rahvad ja AFUN on avatud rahvusvahelisele koostööle. “Oleme valmis hoidma kontakte erinevate kultuuri- ja haridusprojektide raames nii ühiskondlike organisatsioonide kui valitsusasutustega, kuid lähtudes meie rahvaste austusest ja valikutest ning Venemaa Föderatsiooni rahvuslikest eripäradest. Venemaa on ainulaadne oma paljurahvuselisuse, rahvatraditsioonide ja kultuuri rikkuse poolest.”

Pjotr Tultajev ei esitanud Venemaa presidendile ühtki palvet soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride kaitsmiseks, rääkimata nende arendamisest. Ta esitas vaid ühe ettepaneku – luua Moskvasse teater, kus saaks etendada erinevate Venemaa regioonide teatrilavastusi!

Tultajev leidis, et teater oleks nagu kõigi rahvaste teatrikunsti keskus, kus saaks külalisetendusi anda rahvusteatrid, tehes seda paljudes keeltes. Samas korraldataks seal erinevaid näituseid ja sinna mahuks ka Venemaa rahvaste muuseum, pakkus ta.

Mida aga vastas Vladimir Putin: ta tänas ja ütles, “mis puudutab vene ja soome-ugri rahvaste eraldamist, siis seda teevad inimesed, kes ei saa üldse aru, kus nad on ja kes nad on. Slaavi ja soome-ugri hõimud elasid koos juba enne tsentraliseeritud Vene riigi ja mõningate soome-ugri rahvaste riiklike moodustiste teket. Seda kinnitavad täielikult arheoloogilised väljakaevamised, mis näitavad, et need hõimud elasid harmoonias ja rahus. Jälgi soome-ugri rahvaste elupaikadest leidub isegi praegusest Moskvast lõuna pool.”

Putin rõhutas, et sellepärast pole neil katsetel lõhestada vene ja soome-ugri rahvaid mingit alust ning need on määratud läbikukkumisele. “Neil oleks hea teada, et isegi teie mainitud mordva rahval, kui ma ei eksi, on viis murret ning inimesed, kes neid murdeid kasutavad, ei saa teineteisest aru. Selles mõttes on vene keel loomulik suhtluse keel nii oma rahvuse piires kui ka rahvuste vahelises suhtluses. Need, kes usuvad või arvavad, et saab teisiti, on väikese mõistusega. Hea, et meil on sellised vastased.”

Teatri koha pealt ei öelnud ta midagi.