Jäta menüü vahele
10.09.2019

Udmurdi teadlane ja rahvusaktivist süütas end põlema ja suri

Sündmustest teeb Vene meedia põhjal ülevaate MTÜ Fenno-Ugria Asutuse nõunik Jaak Prozes.

10. septembri hommikul süütas end Udmurdi parlamendi hoone ees, enne seaduskogu istungi algust põlema Udmurdi Riikliku ülikooli Inimese instituudi endine direktor, teeneline teadlane Albert Razin.  Kuigi arstid proovisid Razinit päästa, oli põlenud pea 100 protsenti tema naha pinnast ning ta suri arstide jõupingutustest hoolimata hiljem haiglas.

Razin hoidis käes plakatit, millel olid kirjas dagestani poeedi Rasul Hamzatovi sõnad

"Kui homme mu keel kaob, 
siis olen valmis surema täna”.

Albert Razin oli sotsioloog, teaduste kandidaat, kes alates 1990-ndate alguses seisis udmurdi rahva õiguste eest.  Tema eestvedamisel viidi 1991. aastal läbi Udmurdi Rahva I kongress.

Venemaa soome-ugri rahvaste keeled on väga halvas olukorras, pea pooled udmurtidest ei valda oma emakeelt. Eriti halb on olukord noorte seas.  2018. aastal võttis Venemaa Riigiduuma vastu seaduse, mis muutis rahvuskeelte õppimise vabatahtlikuks.  Selle tulemusena vähenes rahvuskeelt emakeelena õppivate udmurtide arv.

Udmurdi keelt ja kirjandust on võimalik koolides õppida emakeelse õppeainena, ülejäänud aineid õpetatakse vene keeles. Udmurdi keeles antakse välja vaid mõnikümmend raamatut aastas, udmurdikeelseid telesaateid on kolm korda nädalas,  paar tundi päevas. 

Viimase rahvaloenduse järgi oli 2010. aastal  udmurdi keelt rääkivaid inimesi 324 000, 2002. Aastal aga 464 000.  Ehk siis kaheksa aasta jooksul vähenes udmurtide arv 140 000 inimese võrra. Seda olukorda ei saa normaalseks pidada.