Jäta menüü vahele
04.12.2020

Udmurdi rahvusmuuseum juubeldab

Kuzebai Gerdi* nimeline Udmurdi rahvusmuuseum tähistab neil päevil oma 100. sünnipäeva. Sel puhul õnnitles muuseumit ka Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin.

Huvitav on märkida, et kui Udmurdi Vabariigil täitus 4. novembril 100 aastat, siis Putini tervitus oli väga-väga formaalne ja koosnes vaid paarist lausest. Muuseumi juubeli puhul aga väljendus ta märksa põhjalikumalt. Kõigepealt märkis ta, et muuseumi loomise juures seisid andekad ja loomingulised inimesed, kes püüdsid järeltulevatele põlvedele säilitada Udmurdimaa vaimset ja ajaloolist pärandit. Sellega aitasid nad väärtustada heanaaberlikke suhteid, sõprust ja teineteise mõistmist, mis ühendab paljurahvuselist Venemaa rahvast.

„Kogu selle aja jooksul on muuseumi kollektiiv jäänud truuks eelkäijate väljapaistvatele traditsioonidele, samas täiendab ta haruldaste raamatute ja majapidamistarvete, arheoloogiliste esemete kollektsiooni, lähtub museoloogia ja koduloo kõrgetest standarditest, realiseerides kõige erinevamaid uurimis- ja haridusprogramme. Ja muidugi on väga tähtis, et muuseumis kasutatakse praegu kaasaegseid virtuaaltehnoloogiad, mis lubavad koguneda märksa laiemal auditooriumil, aitavad leida uusi kaasamõtlejaid, kõiki inimesi, kes tahavad osaleda erinevates huvitavates haridusprojektides“, märkis Putin.

President soovis muuseumi töötajatele edu nende asendamatus töös.

Täpsemalt