Jäta menüü vahele
04.08.2016

Tänavu täitub 800 aastat Raikküla esimestest kärajatest

 

Selleks korraldab Raikküla mõis koos oma sõpradega augustis ja septembris palju põnevaid üritusi, mille hulgas on käramisi, teatrietendusi ja kontserte, toimub mälestamispäev, konverents, ürgturg koos käsitööturuga ning külapäev koos oma kohvikutega. Selle aasta Kärajate põhiüritused saavad avalöögi 15. augustil Paka mäel toimuva mälestuspäevaga.

 

Raplamaa
Raplamaa – Muinas-Eesti keskus. Foto: www.raplamaa.ee

Maavalla Koja mälestuspäev ja Ürgturg

15. augustil korraldab Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda koos Härjapea Kojaga sündmustesarjas „Raikküla kärajad 800“ ristisõdijate Harjumaa rüüsteretke ohvrite mälestuspäeva. Samal päeval kaheksasada aastat tagasi algas ordurüütlite, ristisõitjate ja piiskopimeeste rüüsteretk Harjumaale. Läti Henrik kirjutas selle kohta: „Õndsa neitsi taevaminemise päeval aga tungisid nad Harju maakonda, mis on keset Eestit, kus ka kõik ümbruses asuvad rahvad tavatsesid iga aasta Raikkülas kokku tulla nõu pidama.“

Mälestatakse nii rüüsteretkes hukkunuid kui ka tuletatakse meelde Raikküla kärajaid, mida Jüri Uluots on pidanud Muinas-Eesti parlamendiks ja sealset paika Eesti demokraatia hälliks.

Mälestuspäeval esineb lühikese kõnega ka Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes on öelnud: „Kui islandlased loevad oma parlamendi alguseks üle tuhande aasta tagasi Thingi väljadel kogunenud pealike kogu Althingi, võime meiegi öelda, et Eesti esindusdemokraatia on vähemalt 800 aastat vana.“

Päeva teises osas kõneldakse sellest, mis oli ja mis ei olnud 800 aastat tagasi. Kogu mälestuspäeva kaunistab pillimäng ja iidsete laulude ühislaulmine. Pilli mängivad ja laule ütlevad eest Edakai Simmerman, Celia Roose, Kairi Leivo ja Lauri Õunapuu ning osalevad ka Rapla maleva kaitseliitlased.

Päeva lõpuks kuulutatakse välja Maavalla Koja kihelkonnanimed. Maavalla Koja hiite toimkond (ja kihelkonnanimede toimkond) on ligi kahekümne aasta jooksul otsinud asendust pühakunimelistele Eesti kihelkondadele. Praeguseks on see töö lõppenud. Nimed on mõeldud peamiselt Maavalla Kojas kasutamiseks, et vältida nt Tartu Maarja kihelkonna hiitest kõnelemist, ent neid võivad tarvitada ka kõik muud soovijad.

Konverents Kärajate pärandist

Kärajad on kooskäimise, koos tegemise ja koos otsustamise koht ning üheskoos luuakse tänavu ajaline sild tänapäeva ja tolle muistse aja vahel konverentsiga “Raikküla kärajad 800”, mille patrooniks on Riigikogu esimees Eiki Nestor.

Raikkülas muistsel ajal toimunud kärajate kohta teame Henriku Liivimaa Kroonikast, kus ta kirjeldab Mõõgavendade ordu sõjakäiku Harjumaale aastal 1216. Vähe on teada, mis seal 800 aastat tagasi toimus, kuid oluliseks tuleb kärajaid pidada Eesti parlamentarismi arengu seisukohast, sest tegemist oli n-ö esimese teatega riiklusele viitavast algest meie maal. Konverentsi peamine eesmärk on tutvustada Raikküla kärajate pärandit ning selle taustal riigi tekkimist ja kujunemist tänase päevani.

raikkula-moisa-peremees-ivo-lambing-koos-moisa-vanema-perenaise-elle-j-73832769
Raikküla mõisa peremees Ivo Lambing koos mõisa vanem perenaisega. Foto: Eesti Ekspress

Konverentsil on kaks teemaplokki – esimeses käsitletakse ajalugu, eesti keelt ja pärimust ning teises demokraatiat, riikluse ja õigussüsteemi kujunemist. Konverentsi lõpetab Raplamaa mehe Ülo Vooglaiu ettekanne demokraatiast ja haldusreformist.

Konverentsile registreerumiseks on vajalik saata e-kiri osalemissooviga aadressile info@raikkylamois.ee.

“Raikküla kärajad 800” sündmused toimuvad Raikküla mõisas, selle ümbruses ja Paka mäel:

15. augustil kell 10.00 ristisõdijate Harjumaa rüüsteretke ohvrite mälestuspäev Paka mäel
20.-21. augustil Maavalla Ürgturg Raikküla mõisa taga
21. august
il kell 10.00 Suur Külapäev külakohvikute ja käsitööturuga Raikküla mõisapargis
23. augustil
kell 12.15 Käramiste päev Paka mäel
kell 18.00 teatrietendus “Eestlaste Muistne Lugu” Paka mäel
24. augustil
kell 10.00 konverents “Raikküla kärajad 800” Raikküla mõisas
kell 17.00 teatrietendus “Mustrimuutjad” Raikküla mõisas

 

Nii mälestuspäeva kui ka Ürgturu korraldamisega kaasnevad kulutused. Ürgturg on kulukas, sest tegemist pole tavalise laadaga. Ürgturul toimuvad mitmesugused õpitoad ja muu tasuta tegevus.

Seepärast kuulutab Maavalla Koda välja korjanduse Raikküla sündmuste toetuseks 15.07.2016–15.08.2016. Annetused tuleks kanda Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja kontole Danske pangas EE523300333805270003, lisades selgitusse märgusõna „Raikküla“.

 

Kärajate taustaloost Aarne Rubeni ja Mikk Sarve blogides

Allikad: Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja pressiteade 04.08.2016 (10229), kultuur.info ja Raikküla kärajad Facebookis