Jäta menüü vahele
25.09.2017

Täitus üks aasta ungarlaste kultuurautonoomiat Komi vabariigis

Komi vabariigi ungari diasporaa liidri Ivan Varga initsiatiivil asutati 2016. aastal Komimaal ungarlaste kultuurautonoomia, mis tahab vabariigi ühiskondlikus elus aktiivselt kaasa lüüa. „Praegu lisandub noorliikmeid, nüüd aga tuleb teha tööd ungari diasporaa konsolideerimisega ja leida koostööst huvitatud inimesi,” märkis Komi rahvuspoliitika ministri kohusetäitja Galina Gabuševa.

Esimesel tegevusaastal, mille Komi vabariigi riigipea Sergei Gaplikov kuulutas heade tegude aastaks, keskenduti diasporaa mitmele tegevusvaldkonnale. “Esiteks tehti tegelikke samme ungarlaste ühendamiseks Komimaal,“ ütles autonoomia aktivist Sergei Artejev. Näiteks Sõktõvkaris ja Sosnogorskis registreeriti ungarlaste kultuurautonoomiad, esimeesteks valiti vastavalt Vassili Filyak ja Tamara Kelj. Edaspidi on plaanis registreerida autonoomiad Uhtas ning ka vabariiklik kultuurautonoomia.

Komi vabariigi ja Ungari vahel õnnestus taastada haridusalane koostöö, mis toimis 1990ndatel, aga katkes 2000ndate alguses. Tol perioodil sai Ungaris kõrghariduse umbes 25 komi üliõpilast. 2017/2018 õppeaastal õpib Ungaris neli komi tudengit. Tänu kultuurautonoomia esinduse osalemisele esimesel Vene-Ungari kõrghariduse foorumil Moskvas saab 11 komi üliõpilast stažeerida Ungaris.

Mais toimus esinduslik Ungari parlamendi visiit Sõktõvkari. Ungari delegatsiooni juhtis parlamendi välisasjade komisjoni esimees Zsolt Németh ning neid saatis Ungari täievoliline ja erakorraline suursaadik Venemaal János Balla. Muu hulgas arutati kultuuri- ja hariduskontaktide arendamise teemal.

Venemaa 2010. aasta rahvaloenduse andmeil elas Komi vabariigis 94 ungarlast. Kõige rohkem Uhtas (22), Sosnogorskis (15), Sõktõvkaris (14) ja Petsoras (11).

ungarlased-komimaa-kultuurautonoomia

Allikas: Первый год работы национально-культурной автономии венгров в Коми стал результативным (20.09.2017, finugor.ru)