Jäta menüü vahele

“Unustatud rahvaste jälgedes”

Korraldaja: Tartu Ingerisoomlaste Selts
Dokumentaalfilm “Unustatud rahvaste jälgedes” (ERR, 2021)
Kestus: 88 minutit
Tegijad: režissöör Erle Veber, operaator Meelis Mäekivi, toimetaja Ruth Alaküla

ERM-i maailmafilmi saalis toimuvale seansile eelneb jutuajamine, kus osalevad Endrik Üksvärav, Ruth Alaküla ja Taisto-Kalevi Raudalainen


Eesti tippkammerkoor Collegium Musicale ja soome-ugri rahvastega koostööd edendav organisatsioon Fenno-Ugria käis 2017-2019 külas meie kuuel läänemere-soome sugulasrahval – liivlastel, vadjalastel, isuritel, ingerisoomlastel, vepslastel ja karjalastel, et laulda helilooja Veljo Tormise loodud ja nende samade rahvaste folklooril põhinevat kooritsüklit “Unustatud rahvad” ning leida üles nende laulude sünnilood. Film uurib rahvaste hääbumise ajaloolisi tagamaid ja püüab toetada meie hõimlasi oma kultuuri elushoidmisel. 

EV100 välisporgammi kuulunud kontserdisari oli kingitus meie väiksematele hõimurahvastele Eesti sünnipäeva puhul, tutvustamaks Tormise loomingut ja Eesti koorilaulukultuuri ning toetusena omakultuuri elushoidmisel. 

Esimene teekond “Karjala radadel” viis koori Ida-Soome kaudu Valge Mere Karjalasse (Viena Karjalasse) ning selle lõppsiht oli soome-ugri kultuuripealinn 2017 Vuokkiniemi. Külastati ka aunusekarjalasi ja vepslasi Karjala Vabariigi lõunaosas ning ingerisoomlasi, vadjalasi ja isureid Leningradi oblastis. Lõpuks tehti retked liivlaste asualadele Läti Vabariigis.

Hõimupäevad – milles uba?

Soome-ugri rahvaid tutvustava sündmustesarja keskmes on käesoleval aastal põlisrahvad ja loodus. Filmiprogramm on kinodes, kontserdipiletid on müügil ja näitused vaatamiseks valmis. Jälgi Fenno-Ugria kodulehel rohelisi lehekesi🍃 ja leia mahukas programmist just meelepärane sündmus!

26.10.2021
17:00-19:30

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimupäevad🍃2021