Jäta menüü vahele

Peakontsert Tartus

Fenno-Ugria korraldab

Soome-ugri rahvaid tutvustava sündmustesari on 2022. aastal pühendatud raamatukogude aastale. Nii kutsume kõiki maakondlikke ja külaraamatukogusid hõimupäevale pühendatud festivaliprogrammis kaasa lööma! 

Hõimupäevad on soome-ugri rahvaid tutvustav ja koostööd edendav sündmustesari, mille peamine eestvedaja on Fenno-Ugria Asutus. Alates 2018. aastast kuuluvad hõimupäevad rahvusvahelise folklooriühenduse CIOFF festivalide hulka.

Fenno-Ugria kauaaegne juhatuse esimees Mart Meri on öelnud: “Võib-olla on hõimupäevade sõnum arusaamises, et meil on üksteiselt paljugi õppida. Õppida, kuidas tagada oma kultuuriline järjepidevus. Õppida teistest kultuuridest laenama nii, et see muudaks meid endid rikkamaks ja mitte vaesemaks. Õppida, kuidas ellu kutsuda rahvuslikke asutusi, kuidas arendada emakeelset haridussüsteemi. Õppida üksteise kogemustele toetudes.”

#HõimuPäevad #FinnoUgrianDays #дниродственныхнародов

16.10.2022
hõimupäevade logo, valge taust

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimupäevad 2022