Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

Kas eelmine aasta oli liivi aasta?

Fenno-Ugria korraldab

Korraldajad: MTÜ Fenno-Ugria Asutus, Eesti Keele Instituut www.eki.ee

Toetavad: Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital, HTM hõimurahvaste programm

Keeleteadlane ja akadeemik Karl Pajusalu tutvustab nelja 2016. aastal ilmunud väljaannet liivi keelest ja kultuurist: Eberhard Winkleri ja Karl Pajusalu koostatud monograafiat Andreas Johan Sjögreni salatsiliivi talletustest, eesti ja soome-ugri keeleteadlaste ajakirja liivi erinumbrit, Eduard Vääri liivi uurimuste kogumikku ja liivi aastaraamatut.

Viimasest loeb Pajusalu ka Kempi Karli laias Euroopas kirjutatud salatsiliivi luuletusi koos eestikeelsete tõlgetega.

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.

capture
25.01.2017
17:00-18:00

Sündmus on osa sarisündmusest Hõimuklubi hooaeg 2016/2017