Jäta menüü vahele
24.01.2017

Hõimuklubi: kas eelmine aasta oli liivi aasta?

Fenno-Ugria 2017. aasta esimeses hõimuklubis kolmapäeval, 25. jaanuaril 2016 kell 17.00 Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Roosikrantsi 6) vaatame tagasi eelmisele aastale ja uurime, miks võib pidada möödunud aastat edukaks just liivi keele ja kultuuri seisukohast. Külas on akadeemik ja keeleteadlane Karl Pajusalu.

Möödunud aasta oli liivlastele ja liivi keele ja kultuuri sõpradele hea aasta – ilmus neli liivlaste kui eestlaste ühe lähema sugulasrahva teemalist väljaannet. Hõimuklubis tutvustabki Karl Pajusalu neid trükiseid ning loeb ka liivi aastaraamatust salapärase Kempi Karli kirjutatud salatsiliivi luuletusi koos eestikeelsete tõlgetega.

Liivlastele, eestlaste ühele lähemale sugulasrahvale oli 2016. aasta tõeliselt viljakas. Ilmus varemgi koostööd teinud Tartu ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professori Karl Pajusalu ja Göttingeni ülikooli soome-ugri keelte professori Eberhard Winkleri koostatud monograafia viimasest salatsiliivi keele talletajast Andreas Johan Sjögrenist. Anti välja eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics liivi erinumber. Trükivalgust nägi legendaarse keeleteadlase, kauaaegse Tartu ülikooli õppejõu Eduard Vääri liiviteemaliste uurimuste kogumik „Liivi rahva keel ja meel“ ning liivi aastaraamat 2016.

Fenno-Ugria korraldab klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed alates 2001. aastast. Kõige esimeses hõimuklubis „Soome-ugri maastikud muusikas”, 8. veebruaril 2001 oli külas hiljuti lahkunud armastatud helilooja Veljo Tormis.

Järgmised hõimuklubid:
08.02 Oliver Loode, Eesti esindaja ÜRO põlisrahvaste püsifoorumil põlisrahvaste õigustest
22.02 Etnoloog Art Leete ja teadur Svetlana Karm soome-ugrilastest ja Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusest „Uurali kaja“
08.03 Helsingi ülikooli fennougrist Riho Grünthal 19. sajandi soome-ugri keelteuurijatest-rännumeestest

Kõik huvilised on oodatud ja üritusest osavõtt on prii!
Hõimuklubisid korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus koostöös Eesti Keele Instituudiga.
Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.

Lisateave:
Fenno-Ugria Asutus
6445-119
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee