Jäta menüü vahele

Fenno-Ugria Paide arvamusfestivalil

Fenno-Ugria korraldab

2016. aasta arvamusfestivali kultuurialal arutelu “Kas meile on vaja soomeugrilist pärandit?”

Arutlevad Kärt Summatavet, Rein Sikk, Aivar Ruukel, Annela Laaneots, Natalia Ermakov.
Moderaator: Kadri Valner


Kultuuripärandi hoidmisest räägitakse praegu palju, siiski on üha enam neid, kelle meelest oma kultuuril ja keelel pole väärtust.
Soome-ugri rahvakultuur on olnud läbi aegade loominguliseks lätteks tarbekunstnikele või disaineritele, kuid kas see aitab ka tänapäeval taasluua etnilist identiteeti?
Kas tantsu- ja lauluharrastusest piisab oma rahvustunde säilitamiseks?
Kas etnilise eripäraga rahvusrühmad muutuvad etnoturismitööstuse objektiks või suudavad nad endid kehtestada ka selle subjektina?
Kas pärimuskultuur peaks olema orienteeritud säilitamisele või teisenemisele ja innovatsioonile?
Kuidas kohaneda, elus püsida ja sealjuures iseendaks jääda?

13.08.2016
12:30-14:00