Jäta menüü vahele
11.08.2016

Fenno-Ugria neljandal Paide arvamusfestivalil

soome-ugri lipp

Laupäeval 13.08 kell 12.30 toimub Paides arvamusfestivali kultuurialal arutelu teemal „Kas meile on vaja soomeugrilist pärandit?”. Vestlusringi juhib Kadri Valner.

Kuigi  kultuuripärandi hoidmisest räägitakse praegu palju on ka üha enam neid, kelle meelest pole oma kultuuril ja keelel väärtust. Arutelus otsitakse ühiselt vastust järgmistele küsimustele:
Kas läbi aegade tarbekunstnikele või disaineritele loominguliseks lätteks olnud soome-ugri rahvakultuur aitab ka tänapäeval taasluua etnilist identiteeti?
Kas tantsu- ja lauluharrastusest piisab oma rahvustunde säilitamiseks?
Kas etnilise eripäraga rahvusrühmad muutuvad etnoturismitööstuse objektiks või suudavad nad endid kehtestada ka selle subjektina?
Kas pärimuskultuur peaks olema orienteeritud säilitamisele või teisenemisele ja innovatsioonile?
Kuidas kohaneda, elus püsida ja sealjuures iseendaks jääda?

Vestlusringi veab Kadri Valner.  Mõtteid jagavad loomemajanduse edendaja ja ehtekunstnik Kärt Summatavet,  kommunikatsiooniekspert ja Setomaa endine ülembsootska Annela Laaneots, loodusturismi ettevõtja ja soome-ugri toidukultuuri edendaja Aivar Ruukel, ersa päritolu folklorist Natalia Ermakov ning hingelt ja vaimult soomeugrilane ajakirjanik Rein Sikk.

Soome-ugri hääl kõlas arvamusfestivalil ka eelmisel aastal, kui mõttevahetuses pealkirjaga „No kellele neid soomeugrilasi vaja on?“ osalesid kommunikatsioonijuht Annela Laaneotsa juhtimisel Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes, seto kultuuritegelane Aare Hõrn, ajakirjanik Rein Sikk ja kultuuriministeeriumi mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa. Toona räägiti palju hõimurahvaste kodanikuühiskonnast ja selle kitsaskohtadest. Kokkuvõtvalt jäi kõlama Jaak Prozese mõte, et soome-ugri rahvad on vajalikud meile endile, tihedam koostöö aitab väärtustada eestlaseks olemist. “Soome-ugri rahvaste aitamine on iseenda aitamine,” sõnas ta.

Neljas Paide arvamusfestival toimub 12.−13. augustil 2016 Paide Vallimäel. Kodanikualgatuslik arvamusfestival on kogu ühiskonda kaasav kohtumispaik, kus vahetada mõtteid ühiskonnakorralduse üle, saada värskeid ideid ja uusi teadmisi; kohtuda mõttekaaslaste ja inspireerivate inimestega ning nautida kultuuriprogrammi. Kogu programm valmib organisatsioonide koostöös, tänavu korraldab festivali meeskond ise vaid ühe arutelu. Lisaks aruteludele on avatud kohvikute ala, laste-, ratta- ja koertehoid.

Täpsem info festivali kodulehel ja Facebookis