Soome-ugri vähemuskeelte elujõust

Tartu ülikooli rakenduslingvistika dotsent Kristiina Praakli kirjutab ajakirjas Horisont (nr 6. 2018) soome-ugri vähemuskeelte, teiste hulgas ka eesti, setu ja võru keele elujõust.

Selgub, et soome-ugri keeli ühendab keelesuguluse kõrval veel üks ühine tunnusjoon: kõik on oma keskkondades suuremal või vähemal määral ohustatud. Praakli tõdeb, et vähemuskeelte kõnelejate sünnipärast mitmekeelsust ei peeta samaväärseks maailma suurkeelte valdamisega, vaid millekski teisejärguliseks, mida sageli ignoreeritakse.

Lähemalt saab lugeda ajakirjast Horisont nr 6, 2018.a.

Horisont 6/2018

Print Friendly, PDF & Email