Jäta menüü vahele
31.01.2021

Sõktõvkaris mälestati komi tähestiku loojat

Vassili Molodtsov oli väljapaistev keeleteadlane, pedagoog ja ühiskonnategelane. Tema sünnist möödus 135. aastat.

Komi rahvusraamatukogus toimunud mälestusõhtust „Vassili Molodtsov (1886-1940) ja tema aeg“ võtsid osa keeleteadlased ja koduloolased, kultuuritöötajad ja ühiskonnategelased.

Üldsusele esitleti ajalooteaduste kandidaadi Jelena Bole raamatut „Molodtsovi tähestik ja tema elu ajalooline kontekst“. Raamat sisaldab tema biograafiat, kolleegide arvamusi tema uurimustest ja ülevaadet tema tööst enne 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni.

Vassili Molodtsov on märgilise tähendusega inimene komi kultuuri- ja haridusloos. Ta on esimese komi aabitsa, komi grammatika ja esimese üldrahvaliku komi tähestiku „Molodtsovi tähestik“ autor. Komi tähestik oli Komimaal ametlikuks tähestikuks aastail 1918.–1930. ja 1936.–1938.

Vahepealsel ajal 1930-1935 oli komidel ametlikult kasutusel ladinatähestik, mille vastu Molodtsov võitles. Molodsov oli ühiskondlikult aktiivne, kirglik teadlane ja osales aktiivselt Komi autonoomse oblasti komikeelse hariduse arendamise eest. Siiski on hiljem enamik komi keeleteadlasi tunnistanud, et ladina tähestik vastab paremini komi kõnekeele kirjapanemise normidele. Sellest kirjutas 1931. aastal ka tema peamine oponent, komi keeleteaduse suurkuju Vassili Lõtkin (1895-1981). Samuti on peetud teda komi kirjakeele venestajaks.

Molodtsovi, nagu paljude teiste komi rahvusliku intelligentsi esindajate saatus aga kujunes traagiliseks, 1938. aastal ta arreteeriti süüdistatuna kontrrevolutsioonilises tegevuses ja ta suri 1940. aastal vangilaagris.

Esitletud raamatut on võimalik lugeda Komi Rahvusraamatukogu e-raamatu andmebaasis.
Raamatut jagatakse muuseumite ja kohalike omavalitsuste raamatukogudele. Raamatu väljaandmist toetas liikumine Komimaa Põlisrahvaste Naised ja Komi Vabariigi Rahvuspoliitika Ministeerium. Komi kirjakeele päeva tähistakse 17. mail.