Jäta menüü vahele
31.01.2021

Sõktõvkaris mälestati komi tähestiku loojat

Vassili Molodtsov oli väljapaistev keeleteadlane, pedagoog ja ühiskonnategelane. Tema sünnist möödus 135. aastat.

Komi rahvusraamatukogus toimunud mälestusõhtust „Vassili Molodtsov (1886-1940) ja tema aeg“ võtsid osa keeleteadlased, koduloolased, kultuuritöötajad ja ühiskonnategelased.

Laiemale avalikkusele esitleti ajalooteaduste kandidaadi Jelena Bole raamatut „Molodtsovi tähestik ja tema elu ajalooline kontekst“. Raamat sisaldab tema biograafiat, kolleegide arvamusi tema uurimustest ja ülevaadet tema tööst enne 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni.

Vassili Molodtsov on komi kultuuri- ja haridusloos märgilise tähendusega. Ta on esimese komikeelse aabitsa, komi keele grammatika ja esimese laiemalt kasutusel olnud kirillitsapõhise komi tähestiku autor. See tähestik oli Komimaal ametlikuks tähestikuks aastail 1918–1930 ja 1936–1938.

Vahepealsel ajal 1930-1935 oli komidel ametlikult kasutusel ladina tähestik, mille vastu Molodtsov võitles. Molodtsov oli ühiskondlikult aktiivne, kirglik teadlane ja osales aktiivselt Komi autonoomse oblasti komikeelse hariduse arendamise eest. Siiski on hiljem enamik komi keeleteadlasi tunnistanud, et ladina tähestik vastab paremini komi kõnekeele kirjapanemise normidele. Sellest kirjutas 1931. aastal ka tema peamine oponent, komi keeleteaduse suurkuju Vassili Lõtkin (1895-1981). Samuti on peetud teda komi kirjakeele venestajaks.

Molodtsovi, nagu paljude teiste komi rahvusliku intelligentsi esindajate saatus kujunes traagiliseks, 1938. aastal ta arreteeriti süüdistatuna kontrrevolutsioonilises tegevuses ja ta suri 1940. aastal vangilaagris.

Esitletud raamatut on võimalik lugeda Komi rahvusraamatukogu e-raamatu andmebaasis.
Raamatut jagatakse muuseumite ja kohalike omavalitsuste raamatukogudele. Raamatu väljaandmist toetas liikumine Komimaa Põlisrahvaste Naised ja Komi vabariigi rahvuspoliitika ministeerium. Komi kirjakeele päeva tähistakse 17. mail.