Jäta menüü vahele
30.08.2021

Komimaal toimub arvutilingvistika ja keeletehnoloogia konverents

23.-25. septembrini toimuvat konverentsi rahastatakse Vene Föderatsiooni Arktika nõukogus eesistumise 2021-2023 programmi raames.

Sõktõvkaris toimuv Komi Vabariigi riigiteenistuse ja riigijuhtimise akadeemias arvutilingvistika ja keeletehnoloogia konverents on pühendatud Komi Vabariigi 100. aastapäevale.

23.-25. septembrini toimuvat konverentsi rahastatakse Vene Föderatsiooni Arktika nõukogus eesistumise 2021-2023 programmi raames.

“Keelte arendamisele arvutivõrkudes pööratakse kogu maailmas suurt tähelepanu, seda tehakse ka Venemaa Föderatsioonis. Komi Vabariik ei ole samuti erand,” tõdes Komi Vabariigi rahvuspoliitika minister Roman Noskov.

Näiteks Komi Vabariigi Rahvaste Sõpruse Maja juures tegutsev soome-ugri keelte funktsioneerimise toetamise laboratoorium tähistab tänavu juba oma 10. tegevusaastat. Noskovi sõnul on laboratoorium praeguseks välja töötanud komi keele internetis laialdaseks kasutamiseks mõeldud tehnoloogilised rakendused.

Teadusliku konverentsi vastu on suur huvi: osalemissoove on laekunud Komimaalt, Karjalast, Udmurdimaalt, Põhja-Osseetiast, Sankt-Peterburist, Moskvast, Omskist ja Kirovist. Välisriikidest on esindatud Soome, Norra, Ukraina, Eestis, Austria, Ungari, Rootsi, Läti ja Saksamaa. Teadusasutusi esindavate kõrgetasemeliste spetsialistide osavõtt võimaldab pidada tõsist ja konstruktiivset dialoogi.

Konverentsi rahastatakse Vene Föderatsiooni Arktika nõukogus eesistumise 2021-2023 programmi raames. Peakorraldaja on Komi Rahvaste Sõpruse Maja innovatiivsete keeletehnoloogiate keskus.